Kurser

Evolution och systematik

Lektioner om evolution och systematik

Mina lektionsanteckningar om evolution och evolutionsteori. De är förvisso extremt torra, men om du elev varit sjuk någon gång, så kan du i alla fall se vad vi gjorde på lektionen som du missade.

Lärare?

Är du som lärare intresserad av att använda mina dokument på något sätt? Varsågod, de är helt fritt tillgängliga! Glöm bara inte bort att följa föreskrifterna på sidan om copyright. :-)

Lektionsanteckningar

Introduktion till evolutionen av Magnus Ehinger
Bevis för evolutionen av Magnus Ehinger
Livets historia på ett år av Magnus Ehinger
Evolutionen längs en linje av Magnus Ehinger
Artbildning och utdöende av Magnus Ehinger
Ekologi och evolution av Magnus Ehinger
Klassificering av organismer. Domäner. av Magnus Ehinger
Bakterier och arkéer av Magnus Ehinger
Protister och svampar av Magnus Ehinger
Växternas och djurens systematik av Magnus Ehinger
Människans evolution av Magnus Ehinger
Förökning av Magnus Ehinger