Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Introduktion till evolutionen

Vad är evolution?

Skapelseberättelsen

Gud skapade världen på sju dagar

Han skapade djur och växter (sådana vi ser dem idag)

Adam fick ge namn åt alla

Fossil av en trilobit, Pseudoasaphus praecurrens. Fossil av en trilobit, Pseudoasaphus praecurrens.

Fossil hittades, 1700-talet

Hur förklara dessa?

Syndafloden!

  • Men kan det verkligen stämma...?

Fossil av vattenlevande djur, högt uppe på berg - 1000-tals m.ö.h.

Jorden måste vara mycket äldre än vad Gamla Testamentet anger!

Geologer är de första som utmanar bibelns världbild!

Biologer bygger vidare: Om lagren är miljontals år gamla, måste fossilen i dem vara lika gamla!

  1. Fossil längre ner i lagren innehåller enklare organismer än de ovanför
  2. Detta pekar på att det skett en evolution

OK – evolution. Men hur?

Många teorier - men bara en har kunnat stå emot de prövningar som väntar en naturvetenskaplig teori!