Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ombyggnad pågår

Ombyggnad pågår! Ombyggnad pågår! Under sommarlovet passar jag på att uppgradera min undervisningssajt lite. Det mesta av förändringarna kommer att ske "under huven", men framför allt kommer utseendet att kunna anpassas till mobila enheter. Under tiden som uppgraderingen pågår kan det se lite knasigt ut, men håll ut: Till höstterminens start kommer allt att vara tip-top igen! cool

Protister och svampar

Organismvärldens indelning

Släktträd - Hela organismvärldenSläktträd - Hela organismvärlden

Protister

Protister är...

 1. Encelliga eukaryoter
 2. Flercelliga alger
 3. Ej vissa encelliga svampar

En euglenas uppbyggnadEn euglenas uppbyggnadDet finns både heterotrofa och autotrofa protister

 • Heterotrofa = får näring och energi från föda de tar upp
 • Autotrofa = Assimilerar koldioxid (har klorofyll)

Exempel: Euglena

Orsakade problem i systematiken

Den har en flagell – alltså är det ett djur!

Den har klorofyll – alltså är det en växt!

 • Var placera? Protista!

Exempel: Diatomer (kiselalger)

Encelliga

Hölje av kisel

Har klorofyll

 

Exempel: Plasmodium

Orsakar malaria


(OBS! Extrem fånighetsvarning utgår!)

Exempel: Alger

  Annons
 

Liknar växter - men är det inte!

Finns både encelliga och flercelliga

Assimilerar koldioxid (har fotosyntes)

Har ingen ledningsvävnad

 • Jämför med växter, som har rötter, vatten leds i rör till bladen
 • Näringsämnen tas upp direkt av algbålen

Kan föröka sig både könlöst (med sporer) och könligt

Egentliga alger: Grönalger, Brunalger, rödalger.

Olika klorofyller

Olika växtdjup, växtsätt

Grönalgerna mest lika växterna

 • Klorofyll A, B
 • Lagrar näring i form av stärkelse

Svampar

Definition

Består av tunna, förgrenade trådar kallade hyfer

Hyferna bildar ett mycel

Fruktkroppar ("svampar ur jorden") är hyfvävnad

Cellvägg av kitin

 • Växter: cellvägg av cellulosa
 • Ingår i leddjurens yttre skelett

Algsvampar

Liknar alger

Många finns i vatten, förökar sig med sporer

Sporsäckssvampar & basidiesvampar

"Matsvampar"

Murkla - en sporsäckssvampMurkla - en sporsäckssvampSkillnad:

 • Sporsäckssvampar bildar sporer i "säckar"
 • Ex. murkla
 • Basidiesvampar bildas sporer i lameller ("skivor" i skivlingar, som t.ex. champinjon)

Ängschampinjon - en basidiesvampÄngschampinjon - en basidiesvamp

Jästsvampar

Encelliga

Kan föröka sig via knoppning (celldelning)

Kan ibland föröka sig via sporer

Ex. Saccharomyces cerevisiae, öljästsvamp (och vanlig bakjäst också, faktiskt)

Jäst (elektronmikroskopbild)Jäst (elektronmikroskopbild)

BlåslavBlåslavLavar

Besvärliga systematiskt!

 • Svamp + alg
 • "Symbios" säger boken, kanske är "kidnappning" bättre...

Algen förser svampen med socker via fotosyntes

 • Osäkert om algen får något egentligt utbyte
 • I vissa fall kan svampen också "äta" algen

Exempel: Blåslav

Sök

Kurser