Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Protister och svampar

Organismvärldens indelning

Släktträd - Hela organismvärldenSläktträd - Hela organismvärlden

Protister

Protister är...

 1. Encelliga eukaryoter
 2. Flercelliga alger
 3. Ej vissa encelliga svampar

En euglenas uppbyggnadEn euglenas uppbyggnadDet finns både heterotrofa och autotrofa protister

 • Heterotrofa = får näring och energi från föda de tar upp
 • Autotrofa = Assimilerar koldioxid (har klorofyll)

Exempel: Euglena

Orsakade problem i systematiken

Den har en flagell – alltså är det ett djur!

Den har klorofyll – alltså är det en växt!

 • Var placera? Protista!

Exempel: Diatomer (kiselalger)

Encelliga

Hölje av kisel

Har klorofyll

 

Exempel: Plasmodium

Orsakar malaria


(OBS! Extrem fånighetsvarning utgår!)

Exempel: Alger

  Annons
 

Liknar växter - men är det inte!

Finns både encelliga och flercelliga

Assimilerar koldioxid (har fotosyntes)

Har ingen ledningsvävnad

 • Jämför med växter, som har rötter, vatten leds i rör till bladen
 • Näringsämnen tas upp direkt av algbålen

Kan föröka sig både könlöst (med sporer) och könligt

Egentliga alger: Grönalger, Brunalger, rödalger.

Olika klorofyller

Olika växtdjup, växtsätt

Grönalgerna mest lika växterna

 • Klorofyll A, B
 • Lagrar näring i form av stärkelse

Svampar

Definition

Består av tunna, förgrenade trådar kallade hyfer

Hyferna bildar ett mycel

Fruktkroppar ("svampar ur jorden") är hyfvävnad

Cellvägg av kitin

 • Växter: cellvägg av cellulosa
 • Ingår i leddjurens yttre skelett

Algsvampar

Liknar alger

Många finns i vatten, förökar sig med sporer

Sporsäckssvampar & basidiesvampar

"Matsvampar"

Murkla - en sporsäckssvampMurkla - en sporsäckssvampSkillnad:

 • Sporsäckssvampar bildar sporer i "säckar"
 • Ex. murkla
 • Basidiesvampar bildas sporer i lameller ("skivor" i skivlingar, som t.ex. champinjon)

Ängschampinjon - en basidiesvampÄngschampinjon - en basidiesvamp

Jästsvampar

Encelliga

Kan föröka sig via knoppning (celldelning)

Kan ibland föröka sig via sporer

Ex. Saccharomyces cerevisiae, öljästsvamp (och vanlig bakjäst också, faktiskt)

Jäst (elektronmikroskopbild)Jäst (elektronmikroskopbild)

BlåslavBlåslavLavar

Besvärliga systematiskt!

 • Svamp + alg
 • "Symbios" säger boken, kanske är "kidnappning" bättre...

Algen förser svampen med socker via fotosyntes

 • Osäkert om algen får något egentligt utbyte
 • I vissa fall kan svampen också "äta" algen

Exempel: Blåslav