Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Metalljakten

Ni får ut 6 stycken plastpåsar med olika metaller i. Ert uppdrag är att ta reda på vilken metall som är i respektive påse! Till er hjälp har ni labbets vågar, och här nedan vilket antal mol eller vilket antal atomer som är i varje påse.

Grupp

Plastpåse #

n/mol

antal atomer

A

1

0,318

 

2

1,330

 

3

0,378

 

B

4

 

1,08·1023

5

 

1,77·1023

6

 

1,06·1023

Gör så många mätningar ni hinner. Ni skall minst göra mätningar på en påse från grupp A, och en från grupp B.

Labredogörelse

 Annons
 

Komplett redogörelse skall skrivas enligt de anvisningar som tidigare delats ut (finns också på den här länken).

I inledningen beskriver ni vilken uppgift ni fått, och varför det är bra att kunna det ni just gjort på laborationen. I material och metod-delen redovisar ni vilka prylar ni använt er av, och vilka formler ni använt till era beräkningar. Resultat-delen skall helst bestå av en tabell där ni redovisar resultatet av era beräkningar, och vad ni kommit fram till. Glöm inte att kommentera tabellen i löpande text också! Slutligen, i diskussionen skall ni diskutera era resultat. Redogör för vilka svagheter som finns i den metod ni använde. Var det något ämne ni var osäkra på vad det var? Varför det, i så fall?

Labredogörelsen skall som vanligt lämnas in senast två veckor efter laborationen. Den skall högst vara en sida lång + försättsblad. :-)