Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Vad är materia? Rena ämnen och blandningar

hqdeafult02Videogenomgång (flippat klassrum)

Plocka fram

 • Gråsten (granit)
 • Mässingsbit
 • Separertratt
 • Matolja
 • Karamellfärg
 • Kopparsulfat
 • Kristallisationsskål

Vad är materia?

Allt som vi ser omkring oss, och som har en massa: Luft, jord, vatten, människor...

Ämnen runt omkring oss

Ämnen förändras

Is som smälter. Is som smälter. Till exempel:

 • Is smälter
 • Järn rostar
 • Barn växer
 • Växter växer
 • Bensin förbränns

Vad är ett rent ämne?

Bara ett enda ämne ingår

 • Detta kan vara ett grundämne eller en kemisk förening
 

Annons

 

Vad är en blandning?

En blandning består av två eller flera ämnen

Ämnena är relativt lätta att separera

De ingående ämnena behåller sina ursprungliga egenskaper

Homogena och heterogena blandningar

Homogen: Ser likadan ut överallt

Heterogen – gör det inte

Fisksoppa: En heterogen blandning. Fisksoppa: En heterogen blandning. Exempel: Salt löst i vatten – homogen blandning

 1. Lös lite kopparsulfat i vatten
 2. CuSO4(s) → CuSO4(aq)
aq – aqua (lat. vatten)

Lösningar är homogena blandningar.

Lösningar kan vara både i fast, flytande form och gasform.

Exempel

 • Fast: Legeringar, t.ex. mässing
 • Flytande: Salt löst i vatten
 • Gas: En gas löst i en annan, t.ex. syrgas löst i kvävgas (i luft)

Soppa – vanligen inte homogen, utan heterogen. 😊

Separationsmetoder

Det finns massor av olika separationsmetoder! Vid separationen utnyttjar man alltid att olika ämnen har olika egenskaper.

Mycket kemi "i verkliga livet" går ut just på att separera ämnen från varandra.

Exempel:

 • Rena upp järn ur järnmalm
 • Rena upp cellulosa ur trä (för att göra papper)
 • Separera proteiner från varandra i en blandning

Några metoder som används på skolan

Man kan destillera en blandning av vätskor i en destillationsapparat.Man kan destillera en blandning av vätskor i en destillationsapparat. Separation m.h.a. separertratt. Separation m.h.a. separertratt.

Destillation (ex. alkohol separeras från vatten): Man utnyttjar att olika flytande ämnen har olika kokpunkter.

Separation med separertratt (ex. olja separeras från vatten): Man utnyttjar att olika flytande ämnen inte löser sig i varandra, utan lägger sig i olika faser.

Uppställning för filtrering på labbet.Uppställning för filtrering på labbet. indunstning av kopparsulfat i en kristallisationsskål. indunstning av kopparsulfat i en kristallisationsskål.

Filtrering (ex. separera sand från vatten): Man skiljer fasta partiklar från en lösning med hjälp v ett filter (ofta filterpapper).

Indunstning i kristallisationsskål (ex. separera salt från vatten): Man utnyttjar att ett fast ämne som lösts i till exempel vatten inte avdunstar med vattnet.