Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång 1 (flippat klassrum)

(Det finns ytterligare en videogenomgång lite längre ner!)

Exempel 1. Vilken är kopparoxidens formel?

Vid ett experiment upphettade man 0,120 g kopparpulver i syrgas. Den då bildade föreningen, kopparoxid, vägde 0,150 g. Beräkna kopparoxidens formel!

Hur göra?

 1. Först, räkna ut hur många mol koppar vi har
 2. Sedan: Räkna ut hur många mol syre vi har
 3. Sist: Jämför antalet mol koppar med antalet mol syre

Låt eleverna pröva på att göra denna uträkning två och två!

Lösning

I den bildade kopparoxiden finns det 0,120g och 0,030g syre. Hur många mol är det?

\(n_{\text{Cu}} = \frac {0,120\text{g}}{63,5\text{g/mol}} = 0,00189\text{mol}\) och \(n_{\text{O}} = \frac {0,030\text{g}}{16,0\text{g/mol}} = 0,00188\text{mol}\). Vi ser att det finns lika många Cu som O. Alltså är formeln på den bildade kopparoxiden CuO.

Empirisk formel och molekylformel

 

Annons

 

Molekylformel: Anger verkligt antal atomer av olika slag i ett ämne

 • Exempel: Druvsocker, C6H12O6

Empirisk formel: Anger förhållandet mellan antalet atomer i ett ämne

 1. Exempel: Druvsocker
  • Lika många C som O
  • Dubbelt så många H som C (eller O)
 2. Detta ger oss den empiriska formeln CH2O

Videogenomgång 2 (flippat klassrum)

Exempel 5. Beräkning av ett ämnes formel med hjälp av den empiriska formeln

I en kemisk förening är masshalten kol 40,0%, väte 6,67% och syre 53,3%. Molmassan är 180 g/mol. Vilken molekylformel har ämnet?

Hur göra?

 1. Antag att vi har 100 g av ämnet
 2. Räkna ut hur många mol av respektive ämne (C, H, O) vi har.
 3. Räkna ut den empiriska formeln!

Gör detta...

 1. Kol, C
  \(m_{\text{C}} = 40,0\text{g}\)
  \(n_{\text{C}} = \frac {m_{\text{C}}}{M_{\text{C}}} = \frac {40,0\text{g}}{12,0\text{g/mol}} \approx 3,33\text{mol}\)
 2. Väte, H

  \(m_{\text{H}} = 6,67\text{g}\)

  \(n_{\text{H}} = \frac {m_{\text{H}}}{M_{\text{H}}} = \frac {6,67\text{g}}{1,008\text{g/mol}} \approx 6,62\text{mol}\)
 3. Syre, O

  \(m_{\text{O}} = 53,3\text{g}\)

  \(n_{\text{O}} = \frac {m_{\text{O}}}{M_{\text{O}}} = \frac {53,3\text{g}}{16,0\text{g/mol}} \approx 3,33\text{mol}\)

Vi ser att vi har dubbelt så många väteatomer som vi har kolatomer och syreatomer (eller, på matematiska, \(n_{\text{C}}:n_{\text{H}}:n_{\text{O}} = 1:2:1\)).

Därför får vi den empiriska formeln CH2O.

Vi vet att ämnes molekylmassa är 180 u. Vi frågar oss, "hur många gånger går massan för CH2O upp i 180u?"

Vi räknar ut massan för CH2O:

\(m_{\text{CH}_2\text{O}} = 12,0\text{u} + 1,008\text{u} \times 2 + 16,0\text{u} = 30,016\text{u}\)

Vi måste ta denna massa x antal gånger för att uppnå molekylmassan 180 u.

x × 30,016u = 180u

x ≈ 6

Vi får då formeln (CH2O)6 eller C6H12O6 (vilket råkar vara formeln för glukos).