Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ombyggnad pågår

Ombyggnad pågår! Ombyggnad pågår! Under sommarlovet passar jag på att uppgradera min undervisningssajt lite. Det mesta av förändringarna kommer att ske "under huven", men framför allt kommer utseendet att kunna anpassas till mobila enheter. Under tiden som uppgraderingen pågår kan det se lite knasigt ut, men håll ut: Till höstterminens start kommer allt att vara tip-top igen! cool

Beräkning av formler

Videogenomgång 1 (flippat klassrum)

(Det finns ytterligare en videogenomgång lite längre ner!)

Exempel 1. Vilken är kopparoxidens formel?

Vid ett experiment upphettade man 0,120 g kopparpulver i syrgas. Den då bildade föreningen, kopparoxid, vägde 0,150 g. Beräkna kopparoxidens formel!

Hur göra?

 1. Först, räkna ut hur många mol koppar vi har
 2. Sedan: Räkna ut hur många mol syre vi har
 3. Sist: Jämför antalet mol koppar med antalet mol syre

Låt eleverna pröva på att göra denna uträkning två och två!

Lösning

I den bildade kopparoxiden finns det 0,120g och 0,030g syre. Hur många mol är det?

n_{\text{Cu}} = \frac {0,120\text{g}}{63,5\text{g/mol}} = 0,00189\text{mol} och n_{\text{O}} = \frac {0,030\text{g}}{16,0\text{g/mol}} = 0,00188\text{mol}. Vi ser att det finns lika många Cu som O. Alltså är formeln på den bildade kopparoxiden CuO.

Empirisk formel och molekylformel

Molekylformel: Anger verkligt antal atomer av olika slag i ett ämne

 • Exempel: Druvsocker, C6H12O6

Empirisk formel: Anger förhållandet mellan antalet atomer i ett ämne

 1. Exempel: Druvsocker
  • Lika många C som O
  • Dubbelt så många H som C (eller O)
 2. Detta ger oss den empiriska formeln CH2O

Videogenomgång 2 (flippat klassrum)

Exempel 5. Beräkning av ett ämnes formel med hjälp av den empiriska formeln

I en kemisk förening är masshalten kol 40,0%, väte 6,67% och syre 53,3%. Molmassan är 180 g/mol. Vilken molekylformel har ämnet?

Hur göra?

 1. Antag att vi har 100 g av ämnet
 2. Räkna ut hur många mol av respektive ämne (C, H, O) vi har.
 3. Räkna ut den empiriska formeln!

Gör detta...

 1. Kol, C
  m_{\text{C}} = 40,0\text{g}
  n_{\text{C}} = \frac {m_{\text{C}}}{M_{\text{C}}} = \frac {40,0\text{g}}{12,0\text{g/mol}} \approx 3,33\text{mol}
 2. Väte, H

  m_{\text{H}} = 6,67\text{g}

  n_{\text{H}} = \frac {m_{\text{H}}}{M_{\text{H}}} = \frac {6,67\text{g}}{1,008\text{g/mol}} \approx 6,62\text{mol}
 3. Syre, O

  m_{\text{O}} = 53,3\text{g}

  n_{\text{O}} = \frac {m_{\text{O}}}{M_{\text{O}}} = \frac {53,3\text{g}}{16,0\text{g/mol}} \approx 3,33\text{mol}

Vi ser att vi har dubbelt så många väteatomer som vi har kolatomer och syreatomer (eller, på matematiska, n_{\text{C}}:n_{\text{H}}:n_{\text{O}} = 1:2:1).

Därför får vi den empiriska formeln CH2O.

Vi vet att ämnes molekylmassa är 180 u. Vi frågar oss, "hur många gånger går massan för CH2O upp i 180u?"

Vi räknar ut massan för CH2O:

m_{\text{CH}_2\text{O}} = 12,0\text{u} + 1,008\text{u} \times 2 + 16,0\text{u} = 30,016\text{u}

Vi måste ta denna massa x antal gånger för att uppnå molekylmassan 180 u.

x × 30,016u = 180u

x ≈ 6

Vi får då formeln (CH2O)6 eller C6H12O6 (vilket råkar vara formeln för glukos).

Sök

Kurser