Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Mer om syror och baser. Indikatorer

55423bildPlocka fram

 • konc. HCl
 • Utsp. HCl
 • Utsp. H2SO4
 • Zn-, Al- eller Mg-bleck
 • Fossila stenar från Gotland
 • Koppartråd
 • BTB
 • Sugrör

Några viktiga syror

Saltsyra

Koncentrerad saltsyra

Stickande lukt

"Ryker" i luft

Utspädd saltsyra

 Annons
 

Löser oädla metaller under bildning av vätgas.

Exempel:

 • Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)
 • Zn(s) + 2H+ + 2Cl-(aq) → Zn2+ + 2Cl-(aq) + H2(g)
 • Zn(s) + 2H+ → Zn2+ + H2(g)

(Visa detta!)

Ofta skriver man bara H+ i stället för H3O+. Det är då underförstått att H+-jonerna är bundna till vatten i oxoniumjoner, H3O+.

Ädla metaller (guld, silver, koppar, platina) påverkas ej

(Visa detta!)

I bilbatterier ingår bl.a. svavelsyra. I bilbatterier ingår bl.a. svavelsyra. Svavelsyra

Formel: H2SO4

Frätande!

Spädning i vatten → varmt!

 • SIV-regeln: svavelsyra ska spädas genom att man häller Syran I Vattnet, inte tvärtom!

Svavelsyra löser oädla metaller

Vätgas bildas

Reaktionsformel:

 • H2SO4 + Zn(s) → Zn2+ + SO42- + H2(g)
 • H2SO4 + Zn(s) → ZnSO4 + H2(g)

Det bildade saltet kallas ett sulfat, i det här fallet zinksulfat

Svavelsyra löser en del ädla metaller

Exempel: koppar & silver

Svaveldioxid bildas

Reaktionsformel:

 • Cu(s) + 2H2SO4 → Cu2+ + SO42- + SO2 + 2H2O

Svavelsyrans protolys i vatten

Reaktionsformel

 • H2SO4 + H2O → HSO4- + H3O+

Vätesulfatjon, HSO4-, bildas

Men även vätesulfatjonen kan protolyseras!

 • HSO4- + H2O → SO42- + H3O+

Svavelsyran är en tvåprotonig syra

Svavelsyra i vatten: Nästan all H2SO4 är protolyserad

 • Svavelsyra är en stark syra!

Endast en liten del av vätesulfatjonerna är protolyserade

 • Vätesulfatjonen är en svag syra!

Bildade salter

Sulfater, t.ex. kopparsulfat, CuSO4

Vätesulfater, t.ex. natriumvätesulfat, NaHSO4

SalpetersyraKoncentrerad salpetersyra. Koncentrerad salpetersyra.

Luktar ej, färglös

Frätande (särskilt om varm & konc!)

Salpetersyrans protolys i vatten

Reaktionsformel

 • HNO3 + H2O → NO3- + H3O+

Nitratjon, NO3-, bildas

Salpetersyra löser metaller

Nitrösa gaser bildas

 • Blandning mellan NO och NO2
 • Giftiga!

Varm salpetersyra löser också en del ädla metaller

Tillsammans med saltsyra (egentligen kloridjoner, Cl-) bildar den kungsvatten, som kan lösa guld.

Bildade salter

Nitrater, t.ex. kaliumnitrat, KNO3 eller bariumnitrat, Ba(NO3)2

Ättiksyra

Ättiksyra är en organisk syra

Strukturformeln för ättiksyran:  Ättiksyra (etansyra).

 • Den behöver ni inte kunna än - men snart!

Kan också skrivas HAc

 • Ac- = acetatjonen = CH3COO-

Bildade salter

Acetater

Exempelvis natriumacetat (NaAc eller NaCH3COO) ingår i "värmekuddar"

Kolsyra

Kolsyrad dryck. Kolsyrad dryck. Demonstrationsförsök

Tag lite kranvatten i en bägare, tillsätt BTB

Tillsätt ev. en droppe utsp. NaOH

Blås med sugrör ner i bägaren.

Fråga eleverna, Vad händer? Varför?

Koldioxid löses i vatten

Reaktionsformel

 • CO2(g) + H2O → H2CO3

Kolsyrans protolys i vatten

Reaktionsformel

 • H2CO3 + H2O → HCO3- + H3O+

Vätekarbonatjon, HCO3-, bildas

Vätekarbonatjonen kan också protolyseras!

 • Be eleverna skriva upp denna!
 • HCO3- + H2O → CO32- + H3O+

Kolsyra är en svag syra

Kan man framställa koncentrerad kolsyra?

Nej, ty

 • H2CO3 → CO2(g) + H2O

All koldioxiden försvinner då i form av gas!

Detta är formeln baklänges för hur koldioxid löses i vatten!

Bildade salter

Karbonater, t.ex. kalciumkarbonat, CaCO3

Vätekarbonater, t.ex. natriumvätekarbonat (bikarbonat), NaHCO3

Demonstration: Upplösning av en fossil sten (från Gotland, 400-500 miljoner år gammalt)

Fossil löses upp i saltsyra

Fräser, ty CO2 bildas

Reaktionsformel:

 • CaCO3(s) + 2H+ + 2Cl- → Ca2+ + H2O + CO2(g) + 2Cl-

Karbonater "fräser" med saltsyra!