Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ombyggnad pågår

Ombyggnad pågår! Ombyggnad pågår! Under sommarlovet passar jag på att uppgradera min undervisningssajt lite. Det mesta av förändringarna kommer att ske "under huven", men framför allt kommer utseendet att kunna anpassas till mobila enheter. Under tiden som uppgraderingen pågår kan det se lite knasigt ut, men håll ut: Till höstterminens start kommer allt att vara tip-top igen! cool

Plocka fram

 • Kulmodeller

Karboxylsyror

Ett exempel: Ättiksyra (etansyra)

Etansyra (ättiksyra)Etansyra (ättiksyra)

Ättiksyran protolyseras i vatten:

Ättiksyrans protolysÄttiksyrans protolys

Alla karboxylsyror

Protolys:

När karboxylsyror protolyseras bildas karboxylatjoner.När karboxylsyror protolyseras bildas karboxylatjoner.

 • R = H eller kolvätekedja

Funktionell grupp, karboxylsyror

Karboxylgrupp

Nomenklatur

  Annons
 

Lägg till ”-syra” i slutet av namnet

Numrera så att karboxylgruppen får lägsta möjliga nummer

Exempel:

4-etylhexansyra

4-etylhexansyra

Egenskaper

Relativt hög smält- och kokpunkt, då många vätebindningar kan bildas

Löslighet i vatten

 • Metansyra, etansyra, propansyra lösliga
 • Resten svårlösliga – men lösliga i organiska lösningsmedel

Dikarboxylsyror

Dikarboxylsyror har två karboxylgrupper.

Den enklaste: Oxalsyra

Harsyra (Oxalis acetosella) innehåller mycket oxalsyraHarsyra (Oxalis acetosella) innehåller mycket oxalsyraoxalsyra

Finns i t.ex. harsyra och rabarber

 • Harsyra på latin: Oxalis acetosella

Rationellt namn: 1,2-etandisyra

Finns också i rabarber

Varning för njursten!

Aromatiska karboxylsyror

Någon som kokat sylt hemma?

Vad tillsätter man för konservering – natriumbensoat!

 • Natrium = Na+
 • Bensoat = Bensoatjon
 • Och sålunda, bensoesyra: Bensoesyra (streckformel)

Andra spännande aromatiska karboxylsyror

Salicylsyra

 • Salicylsyra

Acetylsalicylsyra

 • Acetylgrupp (acetylgrupp) i stället för OH-grupp
 • acetylsalicylsyra

 • Ingår i t.ex. magnecyl

Aminosyror

Aminosyror är karboxylsyror, som också innehåller en aminogrupp, -NH2.

 • Kroppens alla proteiner är uppbyggda av 20 av dessa!

Enklaste aminosyran: Glycin

Glycin

Generell form för aminosyror (egentligen α-aminosyror):

Aminosyra (generell)

Estrar och esterbildning

Ester = förening av karboxylsyra + alkohol

En enkel ester: Etyletanoat (etylacetat)

Ättiksyra + etanol

Etanol + ättiksyra → etylacetat + vatten

Det som kännetecknar estern är esterbindningen:

Ester (generell)

 • R kan vara kolgrupper av olika slag

Anhydrider

Anhydrider kan sägas vara karboxylsyror som förenats i en och samma syreatom.

Generell struktur:

Anhydrid (generell)

Ättiksyraanhydriden är när två ättiksyramolekyler förenats i det sura syret:

ÄttiksyraanhydridÄttiksyraanhydrid (modell)

Sök

Kurser