Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Universums skala (the Scale of the Universe)Universums skala (the Scale of the Universe)Vad är detta? Universums skala är en interaktiv sajt som låter dig zooma in eller ut på olika saker i universum. Den sträcker sig ända från plancklängden (c:a 10-35 m) upp till och med universums beräknade storlek (c:a 1029 m).

Hur kan man använda "Universums skala" i undervisningen? Universums skala är som en interaktiv version av "Tiopotenser: Powers of 10", och lämpar sig nog bäst som demonstration i klassrummet. Det hindrar dock inte att man kan sitta alldeles själv och förundra sig över hur stort universum är, och hur små atomer är!

Länk:htwins.net/scale2

Se också:

Ny lärobok i Kemi 1

Trendar just nu