Avd. f. matematiska fånigheter del 26

Svarshjulet
Multiplicera 212765957446808510638297872340425531914893617 med vilket tal som helst mellan 2 och 46, och du kan finna produkten i ringen här ovan.

Ja, fråga inte mig hur man kommer fram till en sådan sak, men fånigt så det räcker är det väl!? ;-)