Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ombyggnad pågår

Ombyggnad pågår! Ombyggnad pågår! Under sommarlovet passar jag på att uppgradera min undervisningssajt lite. Det mesta av förändringarna kommer att ske "under huven", men framför allt kommer utseendet att kunna anpassas till mobila enheter. Under tiden som uppgraderingen pågår kan det se lite knasigt ut, men håll ut: Till höstterminens start kommer allt att vara tip-top igen! cool

Giraffens nervus recurrens: Ytterligare ett bevis på evolution

Om det är så att exempelvis giraffen (och alla andra däggdjur) har utvecklats från tidigare djur, så måste det vara så att den bär med sig ett "evolutionärt bagage" av lösningar som kanske inte är de smartaste i världen. Men är det verkligen så?

Larynx-nerven (nervus recurrens) går från hjärnan till struphuvudet (larynx), men den går inte direkt dit. Istället går den ner i bröstkorgen, och sedan upp igen till struphuvudet. Och för en giraff innebär det att den gör en omväg på några meter.

Intelligent design? Knappast. Evolutionär rest? Jäpp. (Andra evolutionära rester är till exempel s.k. rudiment.)