Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ombyggnad pågår

Ombyggnad pågår! Ombyggnad pågår! Under sommarlovet passar jag på att uppgradera min undervisningssajt lite. Det mesta av förändringarna kommer att ske "under huven", men framför allt kommer utseendet att kunna anpassas till mobila enheter. Under tiden som uppgraderingen pågår kan det se lite knasigt ut, men håll ut: Till höstterminens start kommer allt att vara tip-top igen! cool

På väg mot nio miljarder människor år 2050?

mqdefault381

Under lång tid har den mänskliga befolkningen ökat exponentiellt – precis som vilken annan population som helst, som tillåts föröka sig ohämmat.

Troligen (förhoppningsvis!) kommer ökningstakten att minska så mycket, att vi inte når 8 miljarder människor förrän om 14 år, år 2024. Nästa miljard upp kommer inte förrän om ytterligare 20-25 år, d.v.s. omkring år 2050.

Då kommer vår populationstillväxt att mera likna en S-kurva än en J-kurva, vilket ju är bra. Och det köper oss ytterligare lite tid att ta hand om världens demografiska och miljömässiga problem.