Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ombyggnad pågår

Ombyggnad pågår! Ombyggnad pågår! Under sommarlovet passar jag på att uppgradera min undervisningssajt lite. Det mesta av förändringarna kommer att ske "under huven", men framför allt kommer utseendet att kunna anpassas till mobila enheter. Under tiden som uppgraderingen pågår kan det se lite knasigt ut, men håll ut: Till höstterminens start kommer allt att vara tip-top igen! cool

Däggdjurens uppgång

Dinosauriernas dödDinosauriernas dödEnligt den klassiska teorin, brukar man betrakta dinosauriernas död vid slutet av Krita (för 65 miljoner år sedan, troligen till följd av ett gigantiskt meteoritnedslag) som startskottet för däggdjurens kraftiga expansion och evolution. Enligt en artikel i Nature denna vecka, hade dock däggdjuren delats upp i befintliga undergrupper redan för 93 miljoner år sedan — gott och väl långt innan dinosaurierna dog ut.

Läs mer på BBC science >>>