Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ombyggnad pågår

Ombyggnad pågår! Ombyggnad pågår! Under sommarlovet passar jag på att uppgradera min undervisningssajt lite. Det mesta av förändringarna kommer att ske "under huven", men framför allt kommer utseendet att kunna anpassas till mobila enheter. Under tiden som uppgraderingen pågår kan det se lite knasigt ut, men håll ut: Till höstterminens start kommer allt att vara tip-top igen! cool

Evolverar människan fortfarande?

evolutionMänniskans evolution. Typ. Människans evolution. Typ. Ja, visst! Man kan säga att diversiteten i det mänskliga genomet ökar eftersom fler infertila par får chans att föröka sig idag, exempelvis genom provrörsbefruktning.

Men man kan också säga att möjligheten att kunna välja sina barns gener kan leda till att diversiteten sjunker. Också detta är förstås en slags evolution, men mycket mer riskabel, då männskan som art blir mer känslig för förändringar i miljön.

Läs mer på richarddawkins.net >>>