Utbildningsburken

Rättelser (1:a tryckningen)

Kemi 1Tyvärr är det nästan omöjligt att en bok är helt felfri när den kommer ut. Här följer rättelser till felaktigheter i "Kemi 1" i den ordning de uppträder i boken.

Sidan 80, fråga 3.29

Det står: "Vad behöver levande organismer kväve till?"

Det ska stå: "Vad behöver levande organismer fosfor till?"

Sidan 92

Det står: Alla klorider (salter med Cl-) utom silverklorid, AgCl

Det ska stå: De flesta klorider (salter med Cl-) utom exempelvis silverklorid (AgCl) och blyklorid (PbCl2)

Sidan 117

Det står: "Frågan är då, vad är det för bindningar som håller samman kvävemolekylerna i fast kvävgas?"

Det ska stå: "Frågan är då, vad är det för bindningar som håller samman kvävemolekylerna i fast kväve?"