Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

gamla Redogör för följande begrepp

 1. Paradigm (Ledtrådar)
 2. Kvalitativ forskning (Ledtrådar)
 3. Kvantitativ forskning (Ledtrådar)
 4. Signifikans (statistisk) (Ledtrådar)
 5. Falsifierbar (Ledtrådar)
 6. Kausalitet (Ledtrådar)
 7. Korrelation (Ledtrådar)
 8. Tolkningsfri (Ledtrådar)
 9. Källkritik (Ledtrådar)
 10. "Impact factor" (Ledtrådar)
 11. Epistemologi (Ledtrådar)
 12. Korrespondenskriteriet för ett sant påstående (Ledtrådar)
 13. Koherenskriteriet för ett sant påstående (Ledtrådar)
 14. Rationalism (Ledtrådar)
 15. Empirism (Ledtrådar)
 16. Deduktiva slutsatser (Ledtrådar)
 17. Premiss (Ledtrådar)
 18. Induktiva slutsatser (Ledtrådar)
 19. Kvantifiera (Ledtrådar)
 20. Reliabilitet (Ledtrådar)
 21. Validitet (Ledtrådar)
 22. Positivism (Ledtrådar)
 23. Hermeneutik (Ledtrådar)
 24. Etik (Ledtrådar)
 25. Empati (Ledtrådar)

Andra redogörande frågor

 
 1. Att människan forskar kan vara att det är en slags adaptiv strategi. Vad innebär det, och varför skulle det vara på det sättet? (Ledtrådar)
 2. Forskning kan snarare betraktas som ett sökande efter fakta, och inte efter sanning. Varför är det så? Varför är inte sanning och fakta samma sak? Eller finns det tillfällen när det är samma sak, och i så fall när? (Ledtrådar)
 3. Vid vissa typer av undersökningar räcker det inte med kvantitativa metoder. Diskutera vilken typ av undersökningar det då rör sig om, varför det inte räcker med kvantitativa metoder, och vilka styrkor/svagheter som finns i den metod som man istället måste välja! (Ledtrådar)
 4. För att kunna dra en slutsats utifrån ett försök, krävs det något av både kausalitet och korrelation. Vad då? Varför? På vilket vis? (Ledtrådar)
 5. På vilket vis kan empirism, deduktiva och induktiva slutsatser sägas hänga ihop? (Ledtrådar)
 6. Varför är det viktigt inom den empiriska synen på vetenskap, att både reliabiliteten och validiteten är hög? (Ledtrådar)
 7. I diskussionsdelen på en vetenskaplig rapport skall man ta upp och diskutera sina resultat. Vilka av följande begrepp tycker du att man på något sätt måste beröra? Varför det?
  1. Reliabilitet (Ledtrådar)
  2. Validitet (Ledtrådar)
  3. Signifikans (Ledtrådar)
  4. Kärlek (Ledtrådar)
  5. Sociala normer (Ledtrådar)
  6. Lagar (Ledtrådar)
  7. Positivism (Ledtrådar)
 8. Låt oss säga att din framtida livskamrat är hängiven vegetarian och motståndare till djurförsök. Nu drabbas hon/han av en livshotande sjukdom, som dock går att bota med hjälp av läkemedel. Dessa läkemedel har (liksom alla läkemedel) testats på djur. Din livskamrat vägrar därför att ta dem.
  1. Diskutera vilka etiska principer som ligger till grund för din livskamrats vägval! Bör han/hon ändra sig, enligt ditt eget sätt att se på saken? Varför/varför inte? (Ledtrådar)
  2. Kan du resonera på samma sätt om samma sjukdom drabbat ditt barn? Någon annans barn? Varför/varför inte? (Ledtrådar)
 9. På vilket vis kan positivism, rationalism och empirism sägas gå "hand i hand"? (Ledtrådar)
 10. På vilket vis kan positivism och hermeneutik
  1. vara varandras motsatser? (
  2. Ledtrådar)
  3. ändå gå "hand i hand"? (Ledtrådar)