Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

kursschemaFärgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 2

v.

Måndag

75 min. lektion

Onsdag

75 min. lektion

3

16-jan

18-jan

4

23-jan

 • 3. Arbete med fördjupningsarbete: Paradigmskiften (1)

25-jan

5

30-jan

 • 5. Gör din egen pseudovetenskap 1. Gör en hemsida med Google Sites!

01-feb

 • 6. LU-föreläsning: Varför forskar människan?

6

06-feb

 • 7. Varför forskar människan? Om vetenskapsmän (och -kvinnor) och forskare.

08-feb

 • 8. Gör din egen pseudovetenskap 2.

7

13-feb

 • 9. Naturvetenskapens framväxt 1: Översikt över naturvetenskapens historia (Vetenskapshistoria s. 2-3)

15-feb

 • 10. Arbete med fördjupningsarbete: Paradigmskiften (2)

8

20-feb

 • Sport­lov!

22-feb

 • Sport­lov!

9

27-feb

 • 11. LU-föreläsning (15228): Hur sprids information kring vetenskap?
 • Provvecka, moderna språk

29-feb

 • 12. Gör din egen pseudovetenskap 3. Presentation.
 • Provvecka, moderna språk

10

05-mar

 • KU-dag

07-mar

 • 13. Naturvetenskapens framväxt 2: Vetenskapsteori (Vetenskapshistoria s. 6-8)

11

12-mar

 • 14. Arbete med fördjupningsarbete: Paradigmskiften (3)

14-mar

 • 15. Positivism, empirism m.m.

12

19-mar

 • 16. Arbete med fördjupningsarbete: Paradigmskiften (4)

21-mar

 • Ö-dag, UVS
 • SYV-info aulan kl. 13

13

26-mar

 • 17. Redovisningar av fördjupningsarbete: Paradigmskiften

28-mar

 • 18. Redovisningar av fördjupningsarbete: Paradigmskiften

14

02-apr

 • Påsklov!

04-apr

 • Påsklov!

15

09-apr

 • Annan­dag påsk – påsklov!

11-apr

 • 19. Naturvetenskapens framväxt 3: Vetenskap i tidiga kulturer. Främre orienten och antikens Grekland (Vetenskapshistoria s. 17-19 + Sumerisk teknik, matematik och astronomi s. 31-33 + Thales från Miletos s. 37 + Aristoteles idéer s. 40-41)

16

16-apr

 • 20. Naturvetenskapens framväxt 4. Vetenskap under medeltiden och renässansen (Vetenskapshistoria s. 20-23 + Francis Bacons verk s. 45 + Galileo Galileis forskning s. 49-50)

18-apr

17

23-apr

25-apr

18

30-apr

 • Kläm­dag!

02-maj

 • 24. Naturvetenskapens framväxt 8: Kritik mot vetenskapen (Vetenskapshistoria s. 11-12)

19

07-maj

 • 25. Reduktion, signifikanta mätningar. Kausalitet och korrelation.

09-maj

 • 26. Vetenskapliga teorier
 • NP EnB del B, år 2

20

14-maj

 • 27. Två perspektiv på vetenskap: Positivism och hermeneutik.

16-maj

 • 28. LU-föreläsning (15229): Vad har etik med vetenskap att göra?

21

21-maj

 • 29. Etik, vetenskap och samhälle. Vad är etik? Manhattanprojektet. Djurförsök. Genetisk forskning.
 • IV-prov år 2

23-maj

 • 30. Prov i forskningsmetodik
 • IV-prov år 2

22

28-maj

 • 31. LU-föreläsning (15230 Peter Sylwan): Kan vetenskap och samhälle gå hand i hand?
 • Prov, moderna språk

30-maj

 • 32. Vem betalar för forskningen? Samhällets relation till vetenskapen.
 • Prov, moderna språk

23

04-jun

 • 33. LU-föreläsning (15231 Eskil Söderlind): Vad är kreativitet?

06-jun

 • Nation­aldagen!

24

11-jun

 • 34. Framtidens vetenskap.

13-jun

 • 35. Omprov i forskningsmetodik