Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Återkoppling till föreläsningen: Varför forskar människan? (Cecilia Hägerhäll)

Två synvinklar: Personligt och "darwinistiskt".

Personligt

Frågar du mig, så är det för att det är så kul!

Utbildning → Examen → ev. forskarutbildning

Stort eget ansvar

Flexibla tider

"To become rich and famous"

"Vanligt" jobb - fast ovanligt intressant och roligt!

Forskning ger högre fitness

 

Fitness = ett mått på en individs relativa reproduktion.

 • Alltså: Ju högre fitness, desto mer av sina gener lyckas en individ föra vidare.

Den första "forskaren"

 • Flintasten → kniv → spjut → pilbåge → armborst

Gäller det här med fitness än idag? SJÄLVKLART! 😊

 1. Svenska staten skjuter till pengar till forskning
 2. Detta gynnar svensk industri
 3. Vi får högre levnadsstandard
 4. Vi får högre fitness!

Cost/benefit-analys

"Är det lönt att forska om detta?"

Fråga eleverna: Vad är det "lönt" att forska om?

 • Endast naturvetenskaplig forskning?
 • Hur är det med de humanistiska vetenskaperna?

Vad gör vetenskapsmannen/-kvinnan?

Skiljer mellan tro och vetande

Därför måste vi försöka definiera "vetenskap"

Skalman. Skalman: "Jag tror bara det jag vet."

 • Ganska fånigt uttalande, egentligen

Tro ≠ vetenskap (alltså kan man inte tro sådant man vet)

Bilden av en vetenskapsman genom tiderna

(Klassens kvinnor får ursäkta - nu blir det bara män...) :-/

Alkemisten (medeltid - renässans)

Alkemisten.

Johannes Kepler (renässans)

Johannes Kepler.

Albert Einstein.

Albert Einstein - den (numera) klassiska bilden av en vetenskapsman

 • Håret på ända
 • Missförstådd
 • Lite egen - lite udda (ofta utanför resten av samhället)
 • Lätt autistisk?
 • Tafatt, fumlig - tummen mitt i handen
 • "Knäppgök"

Fler udda vetenskapsmän:

 1. Skalman
 2. Oppfinnar-Jocke
 3. Professor Kalkyl
 4. Dr. Emmett Brown (Uppfinnaren i "Tillbaka till framtiden")
 5. Eleverna har fler exempel...?

Skalman. Oppfinnar-Jocke.

 

Professor Kalkyl. Dr. Emmett Brown.

En riktig vetenskapsman…