Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Om vetenskapsmän och forskare

Återkoppling till föreläsningen: Varför forskar människan? (Cecilia Hägerhäll)

Två synvinklar: Personligt och "darwinistiskt".

Personligt

Frågar du mig, så är det för att det är så kul!

Utbildning → Examen → ev. forskarutbildning

Stort eget ansvar

Flexibla tider

"To become rich and famous"

"Vanligt" jobb - fast ovanligt intressant och roligt!

Forskning ger högre fitness

Fitness = ett mått på en individs relativa reproduktion.

 • Alltså: Ju högre fitness, desto mer av sina gener lyckas en individ föra vidare.

Den första "forskaren"

 • Flintasten → kniv → spjut → pilbåge → armborst

Gäller det här med fitness än idag? SJÄLVKLART! smile

 1. Svenska staten skjuter till pengar till forskning
 2. Detta gynnar svensk industri
 3. Vi får högre levnadsstandard
 4. Vi får högre fitness!

Cost/benefit-analys

"Är det lönt att forska om detta?"

Fråga eleverna: Vad är det "lönt" att forska om?

 • Endast naturvetenskaplig forskning?
 • Hur är det med de humanistiska vetenskaperna?

Vad gör vetenskapsmannen/-kvinnan?

Skiljer mellan tro och vetande

Därför måste vi försöka definiera "vetenskap"

Skalman. Skalman: "Jag tror bara det jag vet."

 • Ganska fånigt uttalande, egentligen

Tro ≠ vetenskap (alltså kan man inte tro sådant man vet)

Bilden av en vetenskapsman genom tiderna

(Klassens kvinnor får ursäkta - nu blir det bara män...) :-/

Alkemisten (medeltid - renässans)

Alkemisten.

Johannes Kepler (renässans)

Johannes Kepler.

Albert Einstein.

Albert Einstein - den (numera) klassiska bilden av en vetenskapsman

 • Håret på ända
 • Missförstådd
 • Lite egen - lite udda (ofta utanför resten av samhället)
 • Lätt autistisk?
 • Tafatt, fumlig - tummen mitt i handen
 • "Knäppgök"

Fler udda vetenskapsmän:

 1. Skalman
 2. Oppfinnar-Jocke
 3. Professor Kalkyl
 4. Dr. Emmett Brown (Uppfinnaren i "Tillbaka till framtiden")
 5. Eleverna har fler exempel...?

Skalman. Oppfinnar-Jocke.

 

Professor Kalkyl. Dr. Emmett Brown.

En riktig vetenskapsman…

 

   

Också intressant: