Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Dagens läxa: Har ni tre källor, varav minst en skriftlig (ej uppslagsverk)?

Positivism

Fråga eleverna, vad är positivism?

 • Föreställningen om att det finns saker som är absolut säkra!

Fråga eleverna, hur kan man, enligt positivismen, veta att något är sant?

 • Man kontrollerar det mot empirin = verkligheten!

Be eleverna om något exempel: Ett påstående som man kan kontrollera empiriskt enligt positivismens alla regler!

Påstående: Alla koltrastar är svarta. Är detta sant eller inte?

Koltrast (Turdus merula). Koltrast (Turdus merula).

Påståendet kan kontrolleras mot empirin!

Logiska slutledningar

 

Induktion

En rad olika observationer leder till en slutsats

Exempel. Observationer: Bach var en människa som dog. Marie Curie var en människa som dog. Min mormor var en människa som dog. Slutsats: Alla människor är dödliga.

Induktionen leder till vetenskapliga teorier och lagar

 • = förklaringsmodeller av hur verkligheten ser ut

Deduktion

Vetenskapliga teorin säger att saker och ting är på ena eller andra sättet

Teorin gör att vi kan göra förutsägelser

Exempel. Teorin säger att alla människor är dödliga. Empirin säger att jag är en människa. Slutsatsen av detta är att jag är dödlig.

Hur empiri, induktion, vetenskapliga teorier, deduktion och prediktion hänger samman. Hur empiri, induktion, vetenskapliga teorier, deduktion och prediktion hänger samman.

Deduktiva slutledningar bygger ofta på rationalism

 • = satser som vi intuitivt vet är sanna, "sunda förnuftet"

Ex: Den kortaste vägen mellan två punkter är en rät linje

Fråga eleverna, hur hänger syntetiska och analytiska satser samman med induktion och deduktion?

 1. Syntetiska satser → induktion
 2. Analytiska satser → deduktion

Kvalitativ och kvantitativ forskning

Kvantitativ eller kvalitativ forskning? Kvantitativ eller kvalitativ forskning? Fråga eleverna, vad betyder kvantitativ resp. kvalitativ?

 • Kvantitet = antal, mängd
 • Kvalitet = egenskap, beskaffenhet, art, klass...

Fråga eleverna, vad sysslar man då med inom kvantitativ forskning?

 • Mäta, väga, beräkna!

Vad sysslar man då med inom kvalitativ forskning?

 • Få grepp om icke-mätbara egenskaper inom ett visst område

Exempel: TV-tittandet i Sverige.

Kvantitativt

 1. Hur många tittar på tv en vanlig kväll?
 2. Vad tittar du på, TV-tittare? Vad tittar du på, TV-tittare? Hur länge tittar de?
 3. Vilken ålder har de?
 4. Hur stor elmängd förbrukas?
 5. med mera...

Kvalitativt:

 1. Söker upp specifika fall
 2. Intervjuer: Extrema tv-tittare
 3. Fallbeskrivningar
 4. En annan - men inte mindre sann bild av tv-tittandet.