Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Återkoppling till Torbjörn Sälls föreläsning

 1. Vad sade han för något, egentligen?

Lunds universitet. Vem betalar för forskningen här? Lunds universitet. Vem betalar för forskningen här?

Vem betalar räkningen?

 1. Vad är meningen med ett företag? Varför startar någon ett företag?
  1. Tjäna pengar!
  2. Inte: Skapa jobb och välfärd.
 2. Hur tjänar företagen pengar?
  1. Genom att sälja saker, antingen till dig och mig (slutkonsumenterna) eller till andra företag
 3. Därför betalar du och jag för utvecklingen av nya produkter
 4. Vi betalar också för forskningen genom vår skatt
 5. Forskning ⇒ företag ⇒ jobb ⇒ välfärd ⇒ röster till den sittande regeringen

Vem bestämmer hur pengarna fördelas?

 1.  
  Inom det forskningsintensiva företaget
  1. "Marknaden"
 2. I samhället i övrigt
  1. Stiftelser
 3. Torbjörn Säll pratade om ansökningar:
  1. Han själv har lön från staten
  2. Hans forskning måste dock fortfarande finansieras!
 4. Ansökningar till stiftelser
  1. Statliga: NFR, MFR m.fl.
  2. Privata: Fernströmstiftelsen, Craafords stiftelse m.fl.
 5. Motivering!
  1. Nya läkemedel, bättre hushållning med naturresurserna, flera jobb etc.
 6. Motivering efter "nine-eleven" i USA: Anti-terror-bekämpning!
  1. Djuphavsforskning: Förhindra terrorintrång
  2. Myoner: Röntgenundersökningar i stor skala, förhindrar insmuggling av kärnvapen...
  3. Listan kan göras längre...

Hur förhåller sig samhället till vetenskapen?

 1. Makten hotas
  1. Heliocentriska - geocentriska världsbilden
   1. Kyrkans ställning hotades
   2. Galileo gjorde avbön
   3. Giordano Bruno brändes på bål
  2. Evolution - bibelns skapelseberättelse
   1. Kyrkans maktposition hotas åter
 2. Makten styr
  1. Trofim Lysenko
  2. Att styra genom pengar
 3. Makten och forskningen strävar åt samma håll
  1. Är forskningen "politiskt korrekt"?
   1. Exempel: Finns det någon skillnad på pojkars och flickors hjärnor?
  2. Är forskningen etiskt korrekt?
   1. Socialdarwinism à la Myrdal
   2. Tvångssteriliseringar

   Synen på "gott" och "rätt" har förändrats genom tiderna!

 4. Vad tror eleverna att man kommer att säga om dagens forskning om 30 år?