Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

G-frågor

 1. Vem var Antonie van Leeuwenhoek? (Ledtrådar)
 2. Vad var teorin om uralstringen? (Ledtrådar)
 3. Vad innebär det att en bakterie är aerob? (Ledtrådar)
 4. Vad innebär det att en bakterie är anaerob? (Ledtrådar)
 5. Vad är endosporer? (Ledtrådar)
 6. Vad används NA (näringsagar) till? (Ledtrådar)
 7. Vad används NB (näringsbuljong) till? (Ledtrådar)
 8. Vad är det för skillnad på ett komplext och ett syntetiskt odlingsmedium? (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Vad skiljer Antonie van Leeuwenhoeks mikroskop från moderna mikroskop? (Ledtrådar)
 2. På vilka sätt bidrog Antonie van Leeuwenhoek till mikrobiologin? (Ledtrådar)
 3. Hur kan man på ett enkelt sätt visa att organismerna i en höinfusion inte uppstår spontant? (Ledtrådar)
 4. Louis Pasteur var den som slutligen lyckades motbevisa teorin om uralstringen. Beskriv den serie av experiment han gjorde för att göra detta. (Ledtrådar)
 5. För att bevisa att en sjukdom är bakterieburen, måste man följa Kochs postulat. Vilka var dessa? (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Louis Pasteur slog fast att ”...alla jäsningsprocesser är resultatet av biologisk aktivitet". Diskutera huruvida detta är till 100% riktigt. (Ledtrådar)
 2. Föreställ dig att du jobbar på ett laboratorium på en klinik för medicinsk mikrobiologi. Ni har lyckats isolera en bakterie från en patient, som ni misstänker bär på en ny, hittills obeskriven sjukdom. Diskutera hur skall ni skall gå till väga för att bevisa att det verkligen är denna bakterien som orsakar sjukdomen! (Ledtrådar)