Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på detta papper. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om mikrobiologins historia är sanna? (3p)
  1. Antonie van Leeuwenhoek var den första att påvisa förekomsten av mikroorganismer.
  2. I en höinfusion som först kokats och sedan tillslutits hermetiskt, börjar mikroorganismer att föröka sig.
  3. Anaeroba organismer kan endast leva i närvaro av syre, och aeroba endast i frånvaro av syre.
  4. Joseph Lister var en av de första att tillämpa antiseptiska metoder vid kirurgi.
  5. Sedan Lister börjat tillämpa antiseptiska metoder, fick dessa snabbt genomslag i resten av läkarvärlden.
  6. Antiseptiska medel är medel som hindrar blodförgiftning (sepsis).
 2. Vilka tre av följande påståenden om bakterieodling är sanna? (3p)
  1. Näringsämnet i både NA och NB är en slags köttbuljong.
  2. NA är ett fast odlingsmedium, medan NB är flytande.
  3. NA och NB är samma sak, med den enda skillnaden att NA innehåller antibiotika, vilket inte NB gör (endast buljong).
  4. Både NA och NB är syntetiska odlingsmedier.
  5. Vid sterilt arbete måste en spritlampa eller bunsenbrännare vara igång för att döda eventuella mikroorganismer i luften.
  6. För att kunna göra en renkultur av en bakterie, måste man kunna plocka en enda koloni, och odla upp bakterier från denna.
 3. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers morfologi släktskap är sanna? (3p)
  1. Gruppen prokaryota omfattar bakterier, arkebakterier och encelliga djur.
  2. E. coli hör till gruppen eubakterier.
  3. E. coli är ett exempel på en kock.
  4. Sarcina växer vanligast i grupper om två och två.
  5. Spiriller saknar alltid flagell.
  6. Bacillus subtilis är ett exempel på en stav.
 4. Vilka tre av följande påståenden om arkéer är sanna? (3p)
  1. Om man slarvar med steriltekniken, är risken är större att ens odlingar kontamineras av arkéer än av eubakterier.
  2. Metanogena arkéer kan vara endosymbionter hos idisslande djur.
  3. Metanogena arkéer kan använda metan (CH4) som kol- och energikälla.
  4. Termoacidofiler trivs som regel bäst i temperaturer omkring 100°C.
  5. Termoacidofiler klarar oftast inte av att leva i temperaturer under 40°C.
  6. Termoacidofiler trivs bra där det är både varmt och surt.
 5. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers inre strukturer är sanna? (3p)
  1. Bakteriens kromosom består kan bestå både av DNA eller (hos vissa bakterier) RNA.
  2. Ribosomer finns hos både gramnegativa och -positiva bakterier.
  3. Ribosomer finns hos både pro- och eukaryota celler.
  4. Plasmider består av proteiner och RNA.
  5. Plasmider bär t.ex. på endo- eller exotoxingener.
  6. Plasmider är linjära.
 6. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers yttre strukturer är sanna? (3p)
  1. E. coli har ett s.k. periplasmiskt rum.
  2. Alla bakterier har minst ett cellmembran bestående av fosfolipider.
  3. Pili finns hos både pro- och eukaryota celler.
  4. Bakterier kan röra sig med hjälp av pili.
  5. Flageller finns både hos gramnegativa och -positiva bakterier.
  6. Kapseln är uppbyggd på samma sätt som cellväggen.
 7. Titta på nedanstående mikroskopbild. Det är en viss bakterie som renodlats, färgats in och sedan fotograferats i mikroskopet.
  Streptococcus mutans.
  Vilket bakteriesläkte av nedanstående är det troligast att det rör sig om? (1p)
  1. Staphylococcus
  2. Streptococcus
  3. Bacillus
  4. Escherichia
  5. Lactobacillus
  6. Salmonella

Del II. Frågor som kräver utredande svar

Svaren till de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Titta på nedanstående bild. Det är en elektronmikroskopbild av cellhöljet på en viss bakterie.
  Grampositiv cellvägg (Bacillus coagulans)
  Är det en gramnegativ eller grampositiv bakterie som fotograferats, eller kanske t.o.m. en bakterie som saknar cellvägg? Förklara kortfattat hur du kommer fram till ditt svar! (2p)
 2. Skissera cellhöljet hos en gramnegativ bakterie, och markera och namnge sex olika delar i cellhöljet! (6p)
 3. Redogör för Kochs försök med mjältbrandsbakterier, och hur han därmed lyckades bevisa att bakterier kan orsaka sjukdomar! (5p)