Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Mikrobiologi

Administration

Andra inre strukturer. Bakteriell tillväxt

Andra inre strukturer

En schematisk bakterie

I bilden ovan syns inte:

  1. Nukleoid
  2. Plasmider

(Från förra veckans lektion)

Ribosomer

Sköter proteinsyntesen (translation av mRNA till protein)

Består av en stor och en liten subenhet

Tillräckligt stor skillnad för att kunna utnyttjas i bakteriell kemoterapi.

Bakteriella ribosomer: Fritt i cytoplasman

Eukaryota: På endoplasmatiska nätverket (ER) – (de flesta i alla fall).

Några olika inklusionskroppar hos olika bakterierInklusionskroppar

Bakteriens "skafferi"

Lagring av lipider, polysackarider, oorganiska ämnen och andra viktiga näringsmolekyler

Mesosom

Nej!

Bakteriell tillväxt

Vad påverkar tillväxten?

 

Syretillgång

Obligat aeroba kräver tillgång på syre.

Obligat anaeroba dör i närvaro av syre.

Fakultativt anaeroba klarar av att leva i närvaro av syre.

pH

Måste oftast vara neutralt/svagt basiskt

Temperatur

Näringstillgång

Två typer av tillväxt

Storleken på en enskild cell ökar

Rita upp detta!

 1. Sker vanligen som en förberedelse inför delning.

Exponentiell tillväxt. Efter sex timmars tillväxt har en enda E. coli-cell blivit drygt 250 000.Tillväxt av en population

Storleken på (antalet individer i) en population ökar

 • 1 → 2 → 4 → 8 → 16 → 32 o.s.v.
 • 20, 21, 22, 23, 24, 25 o.s.v.

Idag tittar vi framför allt på hur populationstillväxten sker

 • Det är också detta man vanligen menar med bakteriell tillväxt!

Den bakteriella tillväxtkurvan

Den bakteriella tillväxtkurvan

Lagfas

När en bakterie kommer i ett lämpligt odlingsmedium börjar den inte dela sig direkt.

Detta kallas på engelska för lag phase eller på svenska (kanske) för fördröjningsfas. Eller varför inte lagfas, förresten!?

Logfas

Efter en stund växer de däremot så fort som möjligt!

Exponentiell tillväxt (ungefär som människan i världen just nu).

Den här fasen kallas därmed helt sonika för den exponentiella fasen eller log-fasen.

Stationärfas

Fråga eleverna, vad händer sedan med tillväxten? Vad händer med t.ex. näringen i odlingsmediet?

J-kurvaAllteftersom resurserna i odlingen minskar, kan vi nå endera av två alternativ.

 1. Det ena är katastrofalternativet: Antalet individer minskar drastiskt, "kraschar" och går ner till noll eller nära noll.
  • Ex: Kaniner i Australien, människor (?).
 2. Det andra är det vanligaste i bakterieodlingar: Vi når en stationär fas:
  • S-kurvaNågra individer dör, några nya kommer till genom delning.

  • Totala antalet är dock konstant.

Tag som exempel någon gammal odling jag har stående...

Om en E. coli, med en generationstid på 20 minuter, får växa ohämmat i 48 timmar, skulle vi få:

 1. 2144 nya individer
 2. = 2·1043 nya individer
 3. motsvarar 4000 gånger jordens totala vikt!

Dödsfas

Fråga eleverna, vad händer när näringen i odlingsmediet verkligen börjar ta slut?

 1. Cellerna dör förstås!
 2. Detta kallas för deklinationsfas eller dödsfas.

I heard you may be looking for an assistant in cell growth

 

   

Också intressant: