Warning: foreach() argument must be of type array|object, false given in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/administrator/components/com_conditions/src/Model/ItemModel.php on line 241

Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Yttre cellstrukturer

Kapseln

Kapsel hos Streptococcus mutans. Kapsel hos Streptococcus mutans. Skyddar bakterien från fagocytos

Skyddar från uttorkning och näringsförluster

Består av långa polysackarider, proteiner eller en kombination av båda (i glykoproteiner)

Ofta geléaktigt till sin konsistens

Skrapa med en tändsticka på tänderna

Vanligt tandplack består av dextran, en polysackarid från Streptococcus mutans + annat "skräp" från munhålan

Karies är på sätt och vis ärftligt

 1. Proteinerna och kolhydraterna i saliven avgör vilka bakterier som finns i munnen
 2. Protein- och kolhydratinnehållet i saliven är till stor del ärftligt
 3. Därför har en del människor "ärvt" en gynnsam bakterieflora, medan andra... inte gjort det. 😕

Pili (fimbrier)

Elektronmikroskopbild av en E. coli-bakterie med hårliknande pili.Elektronmikroskopbild av en E. coli-bakterie med hårliknande pili.Pili plural av lat. pilus = hår.

 • E. coli är närmast "hårig"!

Pili fungerar oftast som fästorgan för att hålla fast vid värdorganismen.

Sådana pili kallas får P-pili

 • Berätta varför! ;-)

En annan typ av pili är s.k. sexpili (F-pili; "F" för "Fertility")

 • Genom dessa kan överföras plasmid-DNA.
 • Fråga eleverna, vad är plasmider? Och vad för slags gener innehåller de? Och vad innebär detta för oss människor?

 

Flageller

Skall alltså inte förväxlas med pili!

Av lat. flagellum = piska

Används till förflyttning

Antalet och placeringen är utmärkande för varje bakteriesläkte. Exempel:

 • Vibrio cholerae har 1 flagell
 • Proteus mirabilis (en tarmbakterie) har flera hundra flageller.
Vibrio cholerae med sin enda flagell.Vibrio cholerae med sin enda flagell. Proteus mirabilis med sina hundratals flageller.Proteus mirabilis med sina hundratals flageller.

En viktig skillnad mellan bakteriella och eukaryota flageller:

Hur en flagell hos en gramnegativ bakterie är uppbyggdHur en flagell hos en gramnegativ bakterie är uppbyggdBakteriella flageller fungerar som propellrar

Eukaryota flageller fungerar som piskor

Flagellens uppbyggnad hos gramnegativa bakterier

Basalkropp genom inre cellmembran, periplasmiska rummet, yttre cellmembran

Krok precis utanför yttre cellmembranet

Filament - resten

Flagellen snurrar moturs, driver bakterien framåt

Inre cellstrukturer

Bakteriens DNA

Kommer i två varianter: Kromosom och plasmider

Kromosom

Cirkulär (ringformad)

Fäst i (det inre) cellmembranet

Nukleoiden

En bakterie med nukleoiden inringad i grönt.En bakterie med nukleoiden inringad i grönt.Den region i cellen, där kromosomen befinner sig

Bakteriekromosomen faktiskt ofta fäst i cellmembranet

Plasmider

Cirkulärt "extra-DNA"

Finns hos både G+- och G--bakterier

Plasmider kan innehålla gener för

 1. antibiotikaresistens
 2. exotoxiner
 3. kvävefixering

Replikerar sig fritt - alltså även om bakteriekromosomen inte gör det.

Kan skickas över till andra bakterier via F-pili i en process som kallas konjugation.

 • Gener för tillverkning av både F- och P-pili sitter på plasmider