Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tre grupper av celler

Eukaryota

Med cellkärna

Cellmembran med esterbindningar

Tvärsnitt av en eukaryot cell. Tvärsnitt av en eukaryot cell.

Bakterier

Ingen cellkärna

Cellmembran med esterbindningar

En schematisk bakterie. En schematisk bakterie.

Arkéer

Ingen cellkärna

Cellmembran med eterbindningar

Lever i extrema miljöer

Glöm bort följande tre begrepp:

 

Arkebakterier

 • Gammalt namn på det vi idag kallar arkéer
 • De är inga bakterier – snarare närmare släkt med eukaryoter, faktiskt!

Prokaryoter

 • Gammalt begrepp; omfattade arkebakterier + eubakterier.
 • Eftersom arkéerna, som de ju nu kallas, är närmare släkt med eukaryoterna, bör de inte föras samman med eubakterierna i en grupp!
Eubakterier
 • Det är bättre att använda bara "bakterier"

Bakterier

Tre grupper av bakterier

 1. Kocker (kulformiga)
 2. Stavar
 3. Spiralformade

Kocker Kock.

Av grekiska coccus = bär

Växtsätt

 1. Diplokocker – växer två och två

  Diplokockers växtsätt.

  • Exempel: Neisseria sp.

   Neisseria sp. (diplokocker).

 2. Micrococcus luteus.

  Tetrader – växer fyra och fyra

  Tetraders växtsätt.

  • Exempel: Micrococcus luteus
 3. Sarcina – växer åtta och åtta (inte tetraedrisk form utan hexaedrisk!) :-)
  Sarcinaes växtsätt.
  • Exempel: Sarcina

   Sarcina.

 4. Streptokocker – växer på lång rad

  Streptokockers växtsätt.

  • Exempel: Streptococcus mutans

   Streptococcus mutans.

 5. Stafylokocker – växer i "druvklasar"

  Stafylokockers växtsätt.

  • Exempel: Staphylococcus epidermis

   Staphylococcus epidermis.

Stavar

Exempel

 1. B. subtilis

  Gramfärgade B. subtilis.

 2. E. coli

  E. coli.

Spiralformade

Två typer

 1. Spiriller – har flagell
  • Exempel: Borrelia

   Borrela burgdorferi.

 2. Spirochaeter – rör sig med undulerande rörelser