Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Uralstringen

Nu blir det bara ”gubbar”!

Många – de allra flesta, från början – menade att mikroorganismer alstrades spontant ur icke-levande materia.

Exemplet med höinfusionen:

Man trodde att organismerna, som började växa där, uppstod självmant

Fråga eleverna, hur skulle man med ett relativt enkelt experiment visa att det inte uppstår organismer självmant i en höinfusion?

Lazzaro Spallanzani (1729-1799)

Gjorde detta experiment:

Kokade, förslöt en höinfusion

 • Ingen tillväxt av mikroorganismer skedde
Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani. Louis Pasteur i sitt laboratorium.Louis Pasteur i sitt laboratorium.

Louis Pasteur

Med en vacker serie experiment visade Louis Pasteur (1822-1895) år 1861 att uralstring inte kunde ske. ”Sista spiken i kistan!”

 1. Luft innehåller mikroorganismer
   
  Luft innehåller "organiserade kroppar". Luft innehåller "organiserade kroppar".
  1. Luft fick passera genom en tuss med bomullskrut
  2. Bomullskrutet löstes upp i alkohol + eter
  3. Sedimentet undersöktes i mikroskop
   • Pasteur upptäckte "organiserade kroppar"
 2. Steril luft påverkar inte en steriliserad höinfusion

  Steril luft kan inte infektera en steril näringslösning. Steril luft kan inte infektera en steril näringslösning.
 3. En propp som genomluftats kan infektera en steriliserad höinfusion

  En genomluftad bomullskrutstuss kan infektera en steril näringslösning.En genomluftad bomullskrutstuss kan infektera en steril näringslösning.
 4. Experiment med svanhals-kolvar: Sterila lösningar förblir sterila tills förseglingen bryts (på något vis)

  Svanhalskolv. Svanhalskolv.

Pasteur upptäckte också att vid förruttnelse & fermentation (jäsning) är det mikroorganismerna som gör jobbet ”...alla jäsningspocesser är resultatet av biologisk aktivitet”.

 1. Liebig, Wöhler, Berzelius är tveksamma...
  • Dessa tre var den tidens mest framstående (organiska) kemister. (Pasteur var egentligen också kemist.)
 2. Pasteur undersöker vidare vilka organismer som gör vilken jäsning, och deras livsbetingelser.

Pasteur fann att olika bakterier trivs bäst i olika miljöer – t.ex. syrerika eller syrefattiga

 1. Myntade begreppen ”aerob” (syrekrävande) och ”anaerob” (ej syrekrävande)

John Tyndall (1820-1893)

John Tyndall.John Tyndall.Tyndall jobbade med sterilisering av olika lösningar

Fann att kokning inte alltid räcker för sterilisering

Upptäckte att en del mikroorganismer kan bilda endosporer (en slags vilokroppar) vid hög värme

Slutsats

Uralstring har aldrig skett!

Sant eller falskt...?

Sjukdomsalstrande mikroorganismer

Joseph Lister (1827-1912)

Joseph Lister. Joseph Lister.

Lister, en brittisk läkare, var den förste kirurg som började använda antiseptiska metoder

 1. Diskutera språkligt: Vad betyder ”antiseptiska”?
  • "Mot sepsis" (blodförgiftning)
  • Fråga eleverna, hur tror de att detta ord har kommit att bli liktydigt med något som är steriliserat?
 2. Klassikern: Läkaren som hjälper till vid förlossningen kommer just från en obduktion...

Lister använde fenollösning för att sterilisera instrument & kläder

 • Kan eleverna den kemiska formeln för fenol...?

  C6H5OH, fenol

Listers metoder togs inte alltid på allvar

 • Bl.a. Liebig trodde att sepsis berodde på en slags förbränning