Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

energiEnergiomvandlingar

G-frågor

 1. Ge exempel på några olika energiformer!

 2. Vad innebär ”energikvalitet”?

 3. Ge exempel på en energiform med

  1. hög

  2. låg

  "energikvalitet"!

 4. Vad innebär ”verkningsgrad”?

VG-frågor

 1. Vilken typ av energiomvandling sker om du

  1. lyfter en penna rakt upp i luften?

  2. Släpper pennan rakt ner?

  3. Pennan slår i marken?

  4. Tänder ett stearinljus med hjälp av en tändsticka?

 2. Ge ett exempel på en process, där

  1. elektrisk energi omvandlas till strålningsenergi

  2. kemisk energi omvandlas till värmeenergi

  3. strålningsenergi omvandlas till kemisk energi

  4. rörelseenergi omvandlas till elektrisk energi

  5. massa omvandlas till ljusenergi

  6. massa omvandlas till värmeenergi

  7. strålningsenergi omvandlas till elektrisk energi

  8. strålningsenergi omvandlas till värmeenergi

  9. strålningsenergi omvandlas till rörelseenergi

  10. rörelseenergi omvandlas till elektrisk energi

  11. lägesenergi omvandlas till elektrisk energi

 3. I ett försök med en viss förbränningsmotor tillför du 300 J kemisk energi (i form av bensin, som förbränns). 90 J utav denna omvandlas till rörelseenergi. Hur stor är motorns verkningsgrad?

Människan utvinner energi

 

G-frågor

 1. Vad är en solcell?

 2. Vad är en solfångare?

 3. Vad är en värmepump?

 4. Vad är biobränsle?

 5. Vad är torv?

 6. Ge exempel på några fossila bränslen?

 7. Ge exempel på några förnyelsebara energikällor?

 8. Vad gör man i ett oljeraffinaderi?

VG-frågor

 1. Beskriv hur man kan utvinna värme ur solljus för att t.ex. värma upp en utomhuspool!

 2. Beskriv hur man kan utvinna elenergi ur solljus för att t.ex. driva en miniräknare!

 3. Förklara varför man idag inte kan använda el från solljus till stort mer än miniräknare!

 4. Hur fungerar

  1. en värmepump?

  2. ett vindkraftverk?

  3. ett kolkraftverk?

  4. ett kärnkraftverk?

 5. Vad finns det för för- och nackdelar med elenergi som man utvinner ur

  1. vind (vindkraftverk)?

  2. vatten (vattenkraftverk)?

  3. kol (kolkraftverk)

  4. atomkärnor (kärnkraftverk)?

 6. Vad är det för skillnad på å ena sidan biobränsle, och å andra sidan torv, kol och olja?

 7. Hur bildas

  1. torv?

  2. olja?

  3. brun-/stenkol?

Kärnkraft

 

G-frågor

 1. Vad är en isotop?

 2. Vad innebär halveringstid?

 3. Vilka olika typer av radioaktiv strålning finns det?

VG-frågor

 1. Vad kännetecknar

  1. ?-strålning?

  2. ?-strålning?

  3. ?-strålning (gammastrålning)?

  4. neutronstrålning?

 2. Beskriv hur ett kärnkraftverk fungerar!

 3. Vilka miljömässiga för- resp. nackdelar finns det med kärnkraft?

Att spara energi

 

G-frågor

 1. Ge exempel på hur du själv kan spara energi i din användning av

  1. varmvatten

  2. belysning

  3. uppvärmning

  4. spis & ugn

  5. kyl & frys

  6. diskmaskin, torktumlare & torkskåp

  7. transportmedel

VG-frågor

 1. Varför är det viktigt att försöka spara energi?

MVG-frågor

 1. Diskutera om du själv är ”duktig” på att spara energi! Varför är du det/varför är du det inte? Vad finns det för svårigheter med att spara energi?