Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Fossila bränslen och miljön

G-frågor

 1. Vad är en växthusgas?
 2. På vilket vis påverkar fossila bränslen växthuseffekten?
 3. Vad är den kemiska formeln för
  1. svaveldioxid?
  2. svavelsyra?
  3. kvävemonoxid?
  4. kvävedioxid?
  5. salpetersyra?

VG-frågor

 1. Förklara vad växthuseffekt är!
 2. Förklara varför växthuseffekten är bra!
 3. Förklara varför växthuseffekten är dålig!
 4. Förklara varför förbränning av förnyelsebara biobränslen inte påverkar halten växthusgaser i atmosfären!
 5. Vad kan man tänka sig att det blir för konsekvenser av en global temperaturhöjning? Fundera både på vad som kan hända hos oss och i andra länder!
 6. Vad kan man göra för att minska växthuseffekten?
 7. På vilket vis verkar förbränningen av fossila bränslen försurande?
 8. Hur har man lyckats minska utsläppen av
  1. svaveldioxid
  2. kväveoxider

  från förbränningsmotorer?

 9. Varför har man inte lyckats minska utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider mer än man gjort?

MVG-frågor

 1. Diskutera varför det är så svårt att göra något åt växthuseffekten! (Eller är det egentligen det?)

Försurning av skogar och sjöar

G-frågor

 1. Vad är pH?
 2. Vad kallas det när
  1. pH > 7?
  2. pH = 7?
  3. pH < 7?
 3. Vad menas med att marken lakas ur på metalljoner när det faller surt regn?
 4. Ge exempel på någon typisk skada på träd, som orskas av
  1. försurning
  2. övergödning
 5. Vad är trädgröna ett tecken på?
 6. I vilken del av Sverige är problemet med försurade sjöar störst resp. minst?
 7. Vad gör man ofta för att rädda djur- och växtlivet i försurade sjöar?

VG-frågor

 1. Varför är pH lägre i södra Sverige än i norra?
 2. Varför är pH högre på Gotland & Öland än i övriga Sverige?
 3. Varför lakas jorden ur på viktiga mineraler när det faller surt regn (när marken försuras)?
 4. Varför kan man förvänta sig att det växer mer trädgröna på träd nära vägen än på träd långt ifrån?
 5. Varför har man inget (nästan) problem med försurade sjöar i Skåne, på Öland och på Gotland?
 6. Varför är mycket klart vatten i en sjö ett tecken på försurning?
 7. Varför kan hög förekomst av t.ex. buksimmare och skräddare vara ett tecken på att en sjö är försurad?
 8. Varför kallar man ibland kalkning av sjöar för ”konstgjord andning”?

Reningsverket

G-frågor

 1. Vad innebär
  1. mekanisk
  2. kemisk
  3. biologisk

  rening i ett reningsverk?

 2. Vad sker med det slam som bildas i ett reningsverk?

VG-frågor

 1. Varför behövs reningsverk till att rena upp avloppsvattnet från t.ex. Lunds kommun?
 2. Beskriv vad hur avloppsvattnet renas steg för steg i ett reningsverk!
 3. Vad har dammarna omkring ett reningsverk för funktion(er)?

MVG-frågor

 1. Ni gjorde en mätning på vattenkvaliteten uppströms om Källby reningsverk. Om man gör en mätning nedströms om reningsverket, alltså ”efter” den plats där reningsverket släpper ut det renade avloppsvattnet från Lunds kommun, hur bör vattenkvaliteten vara där, jämfört med uppströms om reningsverket? Varför det? Är det verkligen så idag? Varför/varför inte?