Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

kursschemaHöstterminen 2006

v.

Måndag

60 minuter lektion

Fredag

75 minuter lab/lektion

34

21-aug

· Studiedag

25-aug

· Introduktion till Naturkunskap A

· Materiens ursprung

35

28-aug

· Människan och universum

· (Synlig och) osynlig strålning

01-sep

· Lab: Triangulering

36

04-sep

· Det synliga ljuset. Radiosändning från rymden.

· Atmosfären

08-sep

·

em

· Vägverket

37

11-sep

· Inspark!

15-sep

Greifswald (Åk 3)

· Ekosystem.

· Vem äter vem?

· Cirkulerande ämnen

· Flödande energi

38

18-sep

· Prov: ”Vår plats i universum”

22-sep

· Ämnenas kretslopp

· Skadliga ämnen i omlopp.

39

25-sep

· Skadliga ämnen i omlopp (forts.). Klorerade kolväten. Rovdjuren drabbas värst.

· Bergarter och jordarter

· Spår av istiden

29-sep

· Lab: Undersökning av Holmgrenska trädgården om hösten.

40

02-okt

Körfestival i Lund

· Spår av istiden (forts.) U-dalar och fjordar. Smältningen. Landhöjning. Moränens korngrupper.

· Klimat och ekosystem.

06-okt

Körfestival i Lund

· Skogen som ekosystem.

41

09-okt

· Sjön som ekosystem.

13-okt

· Havet som ekosystem

42

16-okt

· Debattövning: Hur ska vi lösa Östersjöns miljöproblem?

20-okt

· Lab: Lavlinje i stadsparken

· Östersjön och miljön.

43

23-okt, fm

Kompledigt för Förklädd Gud

27-okt

· Efterarbete: Lavlinje i stadsparken

em

· Debattövning: Hur ska vi lösa Östersjöns miljöproblem?

44

30-okt

· Höstlov!

03-nov

· Höstlov!

45

06-nov

· Olika energiformer. Energi från solen. Energi till livet.

· Människan fångar solenergi.

· Att samla värme

· Vågenergi

· Vindenergi

· Kemiskt lagrad solenergi. Biobränsle, torv och kol.

10-nov

· Prov: Ekologi

46

13-nov

· Kemiskt lagrad solenergi (forts.) Olja och naturgas. Oljeraffinaderi

· Fossila bränslen och miljön.

17-nov

· Lab: Småförsök, energiomvandlingar

47

20-nov

· Kärnenergi

24-nov

· Kärnenergi (forts.). Fusion & fission. Reaktortyper. Kärnbränsle. Från uranmalm till slutförvaring. Radioaktivt sönderfall i jordens inre.

48

27-nov

· Att spara energi.

01-dec

· Lab: Försök med blypåsar

49

04-dec

· Från jakt till jordbruk

· Kulturlandskapets växter

· Människan och regnskogen

08-dec

· Människan och regnskogen (forts.) Avverkning. Arter utrotas. Blir jorden varmare utan regnskog? Grumligt vatten. Ursprungsbefolkningen.

· Turismen påverkar miljön.

· Allemansrätten

50

11-dec

· Allemansrätten (forts.). Bad, båtar och fiske. Växt- och djurskydd. Hunden i naturen.

· Handla miljövänligt.

15-dec

· Lab: Vid vilken salthalt flyter ett ägg? Rapportskrivning. Oljesanering?

51

18-dec

· Vår konsumtion påverkar miljön i andra länder.

22-dec

· Jullov!

52

25-dec

· Juldagen – Jullov!

29-dec

· Jullov!

1

01-jan

· Nyårsdagen – Jullov!

05-jan

· Jullov!

2

08-jan

· Prov: Energi och miljö

12-jan

· Rangordningsövning: Miljö

3

15-jan

· Prov: Slutprov (frivilligt)

19-jan

·