Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Plocka fram

 • Bärbar dator
 • Videokanon

Universums historia

 1. The Songs of Distant Earth...
 2. Varje tro har sitt eget sätt att förklara världens/universums uppkomst.
 3. Vetenskapen idag: The Big Bang, Den Stora Smällen
  1. Hela universum expanderar.
   1. Detta kan man mäta (med rödförskjutning; en form av Doppler-effekt)
   2. Genom att ”räkna baklänges” kan man få fram att universum är ungefär 14 miljarder år gammalt (14 000 000 000 år)
  2. "Innan Den Stora Smällen" finns inte.
   1. Rumtiden skapades vid Den Stora Smällen!
  3. Först: Bara strålningsenergi
  4. Efter 3 minuter börjar de första grundämnena bildas: H, He
  5. Stjärnor föds
    
 4. De första stjärnorna började bildas efter någon miljard år (möjligen tidigare; man har nyligen hittat galaxer som är 12 miljarder ljusår bort, med större andel tyngre grundämnen än man väntar sig)
  1. Gasen av H2 drar sig samman
   1. Det blir varmt!
  2. Hettan gör att fusion börjar ske
   1. Rita upp detta!
 5. Stjärnor dör
  1. Vätebränslet i stjärnan tar slut.
  2. Yttre delarna sväller upp; inre sjunker samman och tyngre grundämnen (kol, kväve, syre etc.) bildas
  3. Till slut exploderar stjärnan i en supernova!
   1. (Gäller större stjärnor)
  4. Tyngre grundämnen kastas ut i rymden, bidrar till att bilda nya planeter
 6. Solsystemets födelse
  1. C:a 5 miljarder år gammalt
  2. Först: Ett gasmoln, 98% väte
   1. Rita detta!
  3. Tyngdkraften drog samman molnet:
   1. Temperaturen ökade,
   2. Det började snurra
    1. Jämför om man sitter i ”snurrstol”!
    2. Rita detta!
  4. Födelsen av solen tog 60 miljoner år
  5. Runt solen fanns fasta partiklar kvar i den s.k. protoplanetära skivan
   1. Dessa klumpade så småningom ihop sig till planeter
 7. Jorden föds, utvecklas
  1. Kometer drösar ner på jorden, för med sig vatten, koldioxid, metangas
  2. Dessa ämnen bildar den första atmosfären
  3. Jorden varm, halvsmält!
   1. Krockarna med kometer frigör värmeenergi
   2. Radioaktiva reaktioner i planetens centrum frigör också värmeenergi
    Differentiering:
   3. Tunga grundämnen (Fe, Ni, U) sjunker in mot mitten
   4. Lättare grundämnen (Ca, Al) kvar på ytan
  4. Så småningom sjunker temperaturen tillräckligt för att det skall bildas en jordskorpa
  5. Jorden färdigfödd för c:a 4 miljarder år sedan!