Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Reningsverket

 1. Ett klassiskt utedassRita upp ett utedass!
  1. Fråga eleverna, vart tar exkrementerna vägen?
  2. Hur såg det ut i städerna innan vattenklosetternas tid? På medeltiden?
 2. Rita upp en vattenklosett!
  1. Vart tar exkrementerna vägen nu då?
   Avloppet → Reningsverket!
 3. Fråga eleverna, varför behövs ett reningsverk?
  1. Fast avfall är ju bara måttligt trevligt!
  2. Bajs och kiss är inte heller så trevligt att få ut direkt i vattendragen!
  3. Näringsämnena som följer med här kan också orsaka övergödning.
 4. Fråga eleverna, vad krävs då av ett reningsverk?
  1. Mekanisk rening
   1. Större partiklar skiljs av
   2. Galler, silar, sandfilter m.m.
  2. Kemisk rening
   1. Kemikalier fångar upp fosfater, som bildar slam
  3. Biologisk rening
   1. Bakterier & andra nerbrytare ”äter upp” organiska ämnen
   2. Denitrifikationsbakterier omvandlar nitrater till kvävgas
 5. Slam
  1. De olika reningsstegen sker bl.a. i olika dammar
  2. Slammet från dammarna kan användas som jordförbättringsmedel
   1. Fråga eleverna, men om det innehåller tungmetaller, då?
 6. Dammar
  1. Utdikningar
   1. Varför gjorda?
    1. För att dränera åkrar, ger större odlingsbar yta
   2. Vad gör de?
    1. Tar med sig näringsämnen i dräneringsvattnet från åkrarna
   3. Vad får de för inverkan på vattnet & det ställe, där vattnet rinner ut?
    1. Övergödning!
  2. Dammar & våtmarker
   1. Varför gjorda?
    1. Fågelliv
    2. Denitrifikation