Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Administration

Artikelindex

Instuderingsfrågor

E-frågor

 1. Vad är ett fossil?
 2. Vad är ett ledfossil? (Ledtrådar)
 3. Ge exempel på viktiga ledfossil. (Ledtrådar)
 4. Vad innebär den fylogenetiska regeln? (Ledtrådar)
 5. Vad innebär stratigrafi? (Ledtrådar)
 6. Vad är homologa organ?
 7. Ge exempel på homologa organ.
 8. Vad innebär radiometri? (Ledtrådar)
 9. Vad är rudiment?
 10. Ge exempel på rudiment.

C-frågor

 1. Vad kännetecknar ett bra ledfossil? (Ledtrådar)
 2. Hur kan man datera fossil? (Ledtrådar)
 3. Redogör för stratigrafi-metoden för att datera fossil! (Ledtrådar)
 4. Ta reda på och redogör för hur kol-14-metoden för att datera arkeologiskt material! (Ledtrådar)
 5. Varför kan kol-14-metoden inte användas för att åldersbestämma fossil? Vad måste man göra istället? (Ledtrådar)
 6. Hur bildas ett fossil? (Ledtrådar)
 7. Varför finns det många fossil av olika leddjur, men inga utav t.ex. maneter? (Ledtrådar)
 8. Trilobiter fanns under en mycket lång period i jordens historia. Ändå är trilobiter mycket viktiga ledfossil. Är inte detta en självmotsägelse? Varför/varför inte? (Ledtrådar)
 9. Förklara varför homologa organ tyder på ett evolutionärt samband.
 10. Förklara varför likheter i DNA-sekvens och aminosyrasekvens tyder på ett evolutionärt samband.
 11. Förklara varför likheter i beteende tyder på ett evolutionärt samband.

A-frågor

 1. Förklara en nu levande arts evolution. Börja långt bak i tiden och försök ge en anledning till ändringar. Gör så gott du kan. (Ledtrådar)
 2. Redogör för hästens evolution, och förklara varför den nutida hästen ser annorlunda ut jämfört med den ursprungliga! (Ledtrådar)
| ▶

Också intressant: