Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur man skriver kemiska formler riktigt snabbt i Word

Börja med att skriva formeln med bokstäver och siffror. Jag tar formeln för tiosulfatjonen som exempel:

S2O32-

Först, den bökigaste biten. Se till att rätt siffror sänks ned resp. höjs upp. Det gör man t.ex. genom att gå in i menyn Format > Typsnitt...

...och kryssa i alternativet ”Upphöjd” eller ”Nedsänkt”.

Markera nu den färdiga formeln och kopiera den genom att trycka Ctrl-C (cmd-C på en Mac).

När detta är gjort, går du in i menyn Verktyg > Autokorrigering…

I fältet ”Ersätt:” skriver du in ”S2O32-” (eller klistrar in formeln genom att trycka Ctrl-V (cmd-V på en Mac)) och sedan väljer du alternativet ”Formaterad text” ovanför fältet ”Med:”.

  • OBS! Du ska inte skriva in någon ny text i fältet ”Med:”!

Klicka därefter på ”Lägg till” och sedan på ”Stäng”.

 

Hädanefter kommer alltid ”S2O32-” att automagiskt bytas ut mot ”\({\sf \text{S}_2\text{O}_3^{2-}}\)” så fort du skriver det. (Pröva gärna genom att redan nu skriva in "S2O32-" och se hur det autokorrigeras till ”\({\sf \text{S}_2\text{O}_3^{2-}}\)”!) 😊

Efterhand som du lägger till fler och fler joner/molekyler (Cu2+ blir Cu2+, C6H12O6 blir C6H12O6, CH3COOC2H5 blir CH3COOC2H5 o.s.v.) går det snabbare och snabbare för dig att skriva dina ”kemiska” dokument. Och med samma metod kan du också automatkorrigera t.ex. "DH" till "ΔH", "6,022.1023" till "6,022·1023", "ul" till "μl" och så vidare!

Dessa autokorrigeringar sparas i filen normal.dot (eller i normal.dotm i senare versioner av Word). Ta en kopia på denna fil när du installerar en ny version av Word eller byter dator! Då får du med alla autokorrigeringarna till den nya datorn, och du behöver inte göra om allt jobb igen… 😉

Lycka till med formelskrivandet!

Också intressant: