Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Facit

Betygsgränser

Max: 40
Medel:  
G: 12
VG: 24
MVG: 32

Del I. Ringa in de rätta svaren.

För full poäng krävs att endast de korrekta svaren är markerade. Poängantalet ger ingen ledning om hur många alternativ som är korrekta.

På nedanstående flervalsfrågor gäller att endast ett korrekt markerat svar ger 0 poäng; två korrekt markerade svar ger 1 poäng och tre korrekt markerade svar ger 2 poäng. Fyra markerade alternativ, där de tre korrekta svaren ingår, ger 1 poäng. Alla andra svarsalternativ ger 0 poäng.

 1. b, e, f.
 2. a, b, d
 3. b, e, f
 4. a, b, f
 5. b, c, e
 6. b, c, d
 7. b, d, f
 8. a, d, e

Del II. Bildfrågor

Ange för varje bild vilken celltyp det är, hur den har färgats in, och en (endast en) struktur som är tydligt synlig i bilden. Ringa också in den strukturen i bilden. Bilderna är från er egen laboration.

  1. Epitelceller
  2. Metylenblå
  3. Cellkärna
  1. Celler från vattenpest
  2. Ingen
  3. Kloroplaster

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Svaren på de här frågorna skall skrivas på annat papper.

  1. AUGCGGACUGUCUAG
  2. Met-Arg-Thr-Val

   Felaktig aminosyra -0,5p/aminosyra

   Tagit med ”stopp”-0,5p

  3. Troligtvis får det inga följder alls (1p), då ett byte t.ex. AT får till följd att vi får tripletten TGT, som transkriberas till ACA. Detta kodon kodar fortfarande för aminosyran Thr (threonin), så därför får det förmodligen ingen betydelse för cellen (1p). Detta gäller oavsett vilken den ”nya” kvävebasen blir (1p).
 1. Se "Proteiner syntetiseras av ribosomer med mRNA som mall"
 2. Likheter mellan alla: (1) metafasplatta, (2) fullständig kärnspole, (3) kärnmembranet upplöst. Likheter mellan mitotisk metafas & metafas II: (4) Delningskromosomerna ligger på ett plan, systerkromatiderna redo att dras isär. Skillnader: (5) Mitotisk metafas – dubbel kromosomuppsättning kvarstår; (6) metafas I – delningskromosomerna dras åt olika poler, vilket medför en halvering av kromosomantalet; (7) metafas II – endast halva kromosomantalet jämfört med tidigare finns kvar.