Facit

Medel: 19,4 (11,5/5,4/2,5)

Betyg Poäng
E 10,0      
D 14,5 varav 4,5 C- eller A-poäng
C 18,0 varav 7,0 C- eller A-poäng
B 21,0 varav 2,5 A-poäng
A 24,0 varav 4,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Trädskikt, buskskikt, fältskikt och markskikt.
 2. Vatten som är salt, men inte så salt som i oceanerna.
 3. Koldioxid + vatten + ljusenergi  socker + syre
 4. T.ex. koldioxid, metan, freoner

Del II. Ringa in de rätta alternativen! 

 1. a, d, f
 2. a, d, e
 3. b, e, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. T.ex. väder & vind (E) – om vädret är mycket kallt eller blåsigt, kan inte vilka växter som helst växa där, bara de tåligaste (C).
  1. Den undre (E)
  2. En predators population är alltid mindre än bytespopulationen, eftersom endast en liten del av energin i bytet kan omvandlas till predator. (Även kortare svar, som exempelvis ”En predatorpopulation är alltid mindre än bytespopulationen”, är godtagbara) (C)
  3. Tillgången på föda är avgörande för en populations storlek. När tillgången på bladlöss (den övre kurvan) är god, ökar också antalet nyckelpigor. När tillgången på bladlöss sjunker, sjunker också antalet nyckelpigor. (A)
 2. Det här vill jag i princip ha fram: Surt regn gör att marken lakas ur på viktiga joner, t.ex. magnesiumjoner. Magnesiumjonerna behövs för att kunna göra klorofyll. När klorofyllet inte kan tillverkas, bildas ljusa fläckar på bladen.
 3. [Inget facit finns, men läs gärna om havet som ekosystem eller Östersjön och miljön.]