Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Instuderingsfrågor i Biologi 1: Systematik

Klassificering

G-frågor

 1. Vem var Carl von Linné? (Ledtrådar)
 2. På latin heter talgoxe Parus major. Vilket är släktnamnet och vilket är artnamnet? (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Schimpans heter på latin Pan troglodytes. Ta reda på vilken domän, rike, fylum, klass, ordning, familj och släkte den tillhör! (Externa ledtrådar)

Organismernas huvudgrupper

G-frågor

 1. Vilka tre domäner brukar man dela in organismerna i? (Ledtrådar)
 2. Vilka är närmast släkt av följande tre organismgrupper: Eukaryouta, bakterier och arkéer? (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Man brukar säga att systematiken ska avspegla organismernas evolution. Förklara vad detta innebär! (Ledtrådar)
 2. Vad kännetecknar organismerna i domänen
  1. eukaryota (ledtrådar)
  2. bakterier (ledtrådar)
  3. arkéer (ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Diskutera varför det är svårt att sortera in virus i någon av de tre domäner man brukar dela in organismerna i! (Ledtrådar)

Arkéer

 

G-frågor

 1. Det finns några olika typer av arkéer. Nämn tre av dem! (Ledtrådar)
 2. Ungefär när uppstod de första arkéerna? (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Vad kännetecknar arkéer som är
  1. termoacidofiler? (ledtrådar)
  2. halofiler? (ledtrådar)
  3. metanogener? (ledtrådar)
 2. Vilka organismer tror man är äldst, evolutionärt sett: Bakterier eller arkéer? (Ledtrådar)

Bakterier

G-frågor

 1. Ungefär när uppstod de första bakterierna? (Ledtrådar)
 2. Hur ser
  1. kocker
  2. stavar
  3. spiriller

  ut? (Ledtrådar)

 3. Vad använder bakterien sitt gissel (sin flagell) till? (Ledtrådar)
 4. Vad innebär det att en bakterie är
  1. anaerob? (Ledtrådar)
  2. aerob? (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Vad kännetecknar en
  1. heterotrof
  2. autotrof

  organism? (Ledtrådar)

 2. Ge ett exempel på en
  1. heterotrof
  2. autotrof

  bakterie. (Ledtrådar)

 3. Ge ett exempel på en
  1. heterotrof
  2. autotrof

  organism annan än bakterier. (Ledtrådar)

 4. Vad skiljer bakterier från
  1. arkéer? (ledtrådar)
  2. eukaryoter? (ledtrådar)

Eukaryoter

G-frågor

 1. Vad kännetecknar alla eukaryoter? (Ledtrådar)
 2. Vilka fyra grupper kan man dela in alla eukaryoter i? (Ledtrådar)
 3. Vad är protista organismer? (Ledtrådar)
 4. Vad kännetecknar alla alger? (Ledtrådar)
 5. Vad kännetecknar alla svampar? (Ledtrådar)
 6. Till vilken/vilka grupper hör de svampar vi ser som matsvampar? (Ledtrådar)
 7. Vilken svampgrupp hör de svampar till som vi använder vid t.ex. brödbak eller öl- och vintillverkning? (Ledtrådar)
 8. Vilka tre grupper kan man dela in växterna i? (Ledtrådar)
 9. Vad kännetecknar mossor? (Ledtrådar)
 10. Vad kännetecknar kärlkryptogamer? (Ledtrådar)
 11. Ge ett exempel på en kärlkryptogam! (Ledtrådar)
 12. Vad kännetecknar frö-/blomväxter? (Ledtrådar)
 13. Vad kännetecknar
  1. gömfröiga
  2. nakenfröiga

  fröväxter? (Ledtrådar)

 14. Vad kännetecknar
  1. enhjärtbladiga
  2. tvåhjärtbladiga

  växter? (Ledtrådar)

 15. Ge ett exempel på en
  1. nakenfröig
  2. enhjärtbladig
  3. tvåhjärtbladig

  växt. (Ledtrådar)

 16. Vad kännetecknar djur? (Ledtrådar)
 17. Ge ett exempel på en/ett
  1. nässeldjur (Ledtrådar)
  2. ringmask (Ledtrådar)
  3. blötdjur (Ledtrådar)
  4. leddjur (Ledtrådar)
  5. tagghuding (Ledtrådar)
  6. ryggsträngsdjur (Ledtrådar)
  7. ryggradsdjur (Ledtrådar)
 18. Vad kännetecknar
  1. svampdjur? (Ledtrådar)
  2. nässeldjur? (Ledtrådar)
  3. plattmaskar och rundmaskar? (Ledtrådar)
  4. ringmaskar? (Ledtrådar)
  5. blötdjur? (Ledtrådar)
  6. leddjur? (Ledtrådar)
  7. tagghudingar? (Ledtrådar)
  8. ryggsträngsdjur? (Ledtrådar)
  9. ryggradsdjur? (Ledtrådar)
  10. broskfiskar? (Externa ledtrådar)
  11. benfiskar? (Ledtrådar)
  12. amfibier? (Ledtrådar)
  13. reptiler? (Ledtrådar)
  14. fåglar? (Ledtrådar)
  15. däggdjur? (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. På vilket vis skiljer sig eukaryoter från bakterier? (Ledtrådar)
 2. Vilka organismer tror man är äldst, evolutionärt sett: Protister eller arkéer? (Ledtrådar)
 3. Vilka organismer tror man är äldst, evolutionärt sett: alger eller bakterier? (Ledtrådar)
 4. Redogör för hur man menar att eukaryota organismer en gång bildats! (Ledtrådar)
 5. Förklara varför euglenan ställde till med problem, när man bara ville dela in organismerna i växter och djur! (Ledtrådar)
 6. På vilket vis skiljer sig svampar och alger åt? (Ledtrådar)
 7. Förklara varför lavar fortfarande ställer till problem i dagens indelning av organismerna! (Ledtrådar)
 8. På vilket vis skiljer sig
  1. jästsvampar
  2. sporsäcks- och basidiesvampar
  3. lavar

  från övriga svampar? (Ledtrådar)

 9. Vad skiljer växterna från de övriga eukaryota organismerna? (Ledtrådar)
 10. Vad skiljer
  1. mossorna
  2. kärlkryptogamerna
  3. fröväxterna

  från de övriga växterna? (Ledtrådar)

 11. Vilken av följande djurgrupper menar man är äldst, evolutionärt sett: öronmaneter, insekter eller ödlor? (Ledtrådar)
 12. Vad skiljer
  1. svampdjur (ledtrådar)
  2. nässeldjur (ledtrådar)
  3. plattmaskar och rundmaskar (ledtrådar)
  4. ringmaskar (ledtrådar)
  5. blötdjur (ledtrådar)
  6. leddjur (ledtrådar)
  7. tagghudingar (ledtrådar)
  8. ryggsträngsdjur (ledtrådar)
  9. ryggradsdjur (ledtrådar)
  10. broskfiskar (externa ledtrådar)
  11. benfiskar (ledtrådar)
  12. amfibier (ledtrådar)
  13. reptiler ledtrådar)
  14. fåglar (ledtrådar)
  15. däggdjur (ledtrådar)
  från de övriga djuren?

 

   

Också intressant: