Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal. Tid: 75 minuter

Del I. Frågor bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Vad är en mutation? (1p)
 2. Vad innebär begreppet "riktat urval"? (1p)
 3. Vad innebär konvergent evolution? (1p)
 4. Alla däggdjur diar (ammar) sina ungar. Nämn en annan egenskap hos alla däggdjur, som visar på att de har ett gemensamt ursprung (en gemensam anfader/anmoder)! (1p)
 5. Vilket djur är människans närmsta nu levande släkting? (1p)
 6. Vad innebär det att organ är
  1. homologa? (1p)
  2. rudimentära? (1p)
 7. Med på skrivningen finns några exemplar av fossil, som alla är från samma slags djur.
  1. Vad heter denna typ av djur? (1p)
  2. Denna typ av djur är viktiga som ledfossil. Vad innebär det? (1p)
  3. Vilka egenskaper måste ett fossil ha för att vara ett bra ledfossil? (2,5p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar.

 
 1. Man kan hävda att den moderna människan, Homo sapiens, härstammar från en liten grupp individer som utvandrade från Afrika till Europa för 150.000 - 40.000 år sedan. Vad är det man har sett hos dagens människor gener, som lett fram till slutsatsen att det var just Afrika, och just en liten grupp individer? (2p)
 2. Två arter kan bildas ur en enda genom t.ex. geografisk isolering. Förklara hur detta går till! Rita gärna en bild för att förtydliga ytterligare. (4p)
 3. På ängen utanför mitt (din lärares) sommarställe växer det maskrosor. De flesta maskrosorna är långa och ståtliga, eftersom ängens gräs får växa fritt under sommaren. Jag (din lärare) håller dock gräsmattan närmast huset vältrimmad och kort. Även här finns det maskrosor, men dessa är korta, och håller sig tätt emot marken. Förklara med utgångspunkt i evolutionsläran hur det kommer sig att maskrosorna ser olika ut på de olika ställena! Vad skulle hända (med avseende på maskrosorna) om jag slutade klippa min gräsmatta? Eller om alla i hela världen slutade klippa sina gräsmattor? (4p)
 4. Det finns en liten fågel som heter talgoxe. För c:a 25 år sedan lät alla talgoxar ungefär såhär: "Ti-ti-fi, ti-ti-fi, ti-ti-fi". Numera låter alla talgoxar (i alla fall de i stan) betydligt gällare, ungefär "Ti-fii, ti-fii, ti-fii". Diskutera vad denna förändring skulle kunna bero på! (4p)