Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Facit

Betygsgränser

Max: 25 (10/11/4)
Medel: 20,7 (9,6/8,3/2,8)

 

Betyg

Poäng

E

7,5

     

D

13,0

varav

5,5

A- eller C-poäng

C

17,0

varav

8,5

A- eller C-poäng

B

19,0

varav

2,0

A-poäng

A

22,0

varav

3,0

A-poäng

Del I. Fyll i luckorna! 


  1. Diplodocus – jämnvarmt ryggradsdjur
  2. blåstång – protist
  3. brännmanet – nässeldjur
  4. champinjon – svamp
  5. daggmask – ringmask
  6. Euglena (toffeldjur) – protist
  7. hummer – leddjur
  8. jäst – svamp
  9. korsspindel – leddjur
  10. ormbunke – kärlkryptogam
  11. ostron – blötdjur
  12. sjöstjärna – [inte med]
  13. svala – jämnvarmt ryggradsdjur
  14. torsk – växelvarmt ryggradsdjur
  15. ätlig groda – växelvarmt ryggradsdjur

Del II. Ringa in de rätta alternativen!


  1. Zebra – sjöstjärna
  2. Björk – jäst
  3. Krokodil – örn
  4. Daggmask – blodigel
 1. a, d, e
 2. b, d, f
 3. a, b, e
 4. c, e, f
 5. a, e, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Bedömning:

  • C – Eleven utreder kortfattat om en anpassning till landliv som björken har jämfört med vitmossan.
  • A – Eleven utreder utförligt om två eller fler anpassningar till landliv som björken har jämfört med vitmossan, och varför de utgör anpassningar till landliv.:
 2. Bedömning:
  • E – Eleven ger en godtagbar definition på vad en art är, till exempel att två individer av olika arter inte kan para sig och få fertil av komma.
  • C – Eleven redogör utförligt för ett av problemen i punkterna nedan.
  • A – Eleven redogör utförligt och nyanserat för två eller fler av problemen i punkterna nedan.
   • Hybrider kan bildas
   • Skillnaden mellan individer av en och samma art kan vara så stor att de kan betraktas som olika arter (exempelvis olika hundraser)
   • Det finns organismer som förökar sig könlöst (t.ex. bakterier)
 3. Bedömning
  • E – Eleven beskriver ett exempel översiktligt, t.ex. hur evolution hos björkmätare ser ut.
  • C – Eleven beskriver utförligt hur olika alleler påverkar organismernas egenskaper (t.ex. björkmätarnas färg/mönster), och hur de förändras i olika miljöer.
  • A – Eleven förklarar utförligt och nyanserat, med hjälp av en graf över allelfrekvenser som illustrerar och stöttar texten (eller nämner att frekvensen för en viss allel går från en procentsats till en annan).