Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skarmavbild 2016 04 13 kl. 07.09.09Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Evolutionsteorins idéhistoria

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara på vilket sätt geologins framväxt låg till grund för evolutionsteorin.
     
 1. Jag kan sätta följande begrepp/händelser i kronologisk ordning: Cuviers upptäckt och klassificering av mammuten, Darwins ”Om arternas uppkomst”, Darwins världsomsegling med HMS Beagle, Lamarcks evolutionsteori, Linnés Systema Naturae, Mendels ärftlighetslära, Stenos stratigrafi, Wegeners kontinentaldrift
     

Evolutionsteori (evolutionens grundpelare, bevis för evolutionen)

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad orsaken till ”kampen om tillvaron” är.
     
 1. Jag vet vad variation inom en population innebär.
     
 1. Jag kan förklara vad biologisk fitness är.
     
 1. Jag kan förklara hur gynnsamma mutationer och ärftlighet leder till evolution.
     
 1. Jag kan ge exempel på hur gynnsamma mutationer leder till evolution.
     
 1. Jag kan förklara hur fossil bildas.
     
 1. Jag vet vad ett ledfossil är.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar ett bra ledfossil.
     
 1. Jag kan förklara hur ledfossil och stratigrafi hänger ihop.
     
 1. Jag kan förklara vad homologa organ är, och varför de tyder på ett evolutionärt samband.
     
 1. Jag kan förklara vad analoga organ är.
     
 1. Jag kan förklara vad rudiment är, och varför de tyder på ett evolutionärt samband.
     
 1. Jag kan förklara varför likheter i DNA och protein tyder på ett evolutionärt samband.
     
 1. Jag kan förklara varför likheter i beteende tyder på ett evolutionärt samband.
     
 1. Jag kan ge exempel på hur ”felande länkar” visar en nuvarande organisms evolution.
     

Evolutionsteoretiska begrepp (konvergent och divergent evolution, samevolution)

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad konvergent evolution är.
     
 1. Jag kan förklara varför till exempel ladusvala och tornseglare ser så lika ut, fastän de inte är nära släkt.
     
 1. Jag kan förklara hur divergent evolution leder till homologa organ.
     
 1. Jag vet vad samevolution är.
     
 1. Med hjälp av begreppet samevolution kan jag ge exempel på och förklara några organismers evolution.
     

Artbildning

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som skiljer en art från en annan.
     
 1. Jag kan förklara varför artbegreppet är problematiskt.
     
 1. Jag kan ge exempel på några mekanismer för hur nya arter uppstår.
     

Klassifikation

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara hur Linnés binomiala system fungerar.
     
 1. Jag kan använda Linnés binomiala system för att artbestämma (”nyckla”) en okänd organism.
     
 1. Jag kan förklara varför ett släktträd avspeglar organismernas evolution.
     

Livets historia

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan sätta följande begrepp/händelser i kronologisk ordning: …
     
 1. Jag kan ge exempel på organismer som uppstod eller viktiga geologiska händelser under följande geologiska perioder:
     
 1. Hadeikum
     
 1. Arkeikum
     
 1. Proterozoikum
     
 1. Kambrium
     
 1. Ordovicium
     
 1. Silur
     
 1. Devon
     
 1. Karbon
     
 1. Perm
     
 1. Trias
     
 1. Jura
     
 1. Krita
     
 1. Paleogen
     
 1. Neogen
     
 1. Kvartär
     
 1. Antropocen
     

Livets uppkomst

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad en biomolekyl är.
     
 1. Jag kan redogöra för några hypoteser om hur de första biomolekylerna kan ha bildats.
     
 1. Jag kan redogöra för några hypoteser om hur de första biologiskt aktiva makromolekylerna bildades.
     
 1. Jag vet hur gammal jorden är, och när livet uppstod.
     

Organismvärldens indelning

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vilka tre domäner allt levande kan delas in i.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar prokaryota organismer.
     
 1. Jag kan förklara varför indelningen i prokaryota organismer är olämplig.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar protista organismer.
     
 1. Jag kan förklara varför indelningen i protista organismer är olämplig.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar eukaryota organismer.
     
 1. Jag vet vad som skiljer alger och växter å ena sidan från svampar och djur å andra sidan.
     

Växternas systematik

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som skiljer mossor från kärlväxter.
     
 1. Jag vet vad som skiljer ormbunksväxter från växter med frön.
     
 1. Jag vet vad som skiljer gömfröiga växter från nakenfröiga.
     
 1. Jag vet vad som skiljer enhjärtbladiga växter från tvåhjärtbladiga.
     
 1. Jag kan redogöra för anpassningar till landliv som skett under växternas evolution.
     

Djurens systematik (den kambriska explosionen)

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som skiljer svampdjur från djur med äkta vävnader.
     
 1. Jag vet vad som skiljer nässeldjur från djur med bilateral symmetri.
     
 1. Jag vet vad urmun är, och vad den får för funktion hos olika organismer.
     
 1. Jag vet vad som skiljer leddjur och rundmaskar å ena sidan från plattmaskar, ringmaskar och blötdjur å andra sidan.
     
 1. Jag vet vad som skiljer tagghudingar från ryggsträngsdjur.
     
 1. Jag kan ge exempel på nu levande organismer i följande djurgrupper: Svampdjur, nässeldjur, leddjur, rundmaskar, plattmaskar, ringmaskar, blötdjur, tagghudingar, ryggsträngsdjur.
     

Ryggsträngsdjurens systematik

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som skiljer lansettfiskar från djur med ryggrad.
     
 1. Jag vet vad som skiljer käklösa fiskar från benfiskar.
     
 1. Jag vet vad som skiljer benfiskar från amfibier.
     
 1. Jag vet vad som skiljer amfibier från reptiler.
     
 1. Jag vet vilka fåglarnas evolutionära anfäder var.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar däggdjur.
     
 1. Jag vet vad som skiljer kloakdjur från övriga däggdjur.
     
 1. Jag vet vad som skiljer pungdjur från övriga däggdjur.
     
 1. Jag kan redogöra för anpassningar till landliv som skett under ryggsträngsdjurens evolution.
     

Människans evolution

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vilka människans närmaste nu levande släktingar är.
     
 1. Jag vet hur länge sedan det var som människans och hennes nu levande närmaste släktingars utvecklingslinjer skildes åt.
     
 1. Jag kan förklara hur man kan se att en varelse gått på upprätt (på två ben).
     
 1. Jag kan förklara varför människans förfäder började gå på två ben.
     
 1. Jag vet vad ”Lucy” tillhörde för släkte.
     
 1. Jag kan ge exempel på vad följande arter inom släktet Homo är kända för:
     
 1. H. habilis
     
 1. H. ergaster
     
 1. H. erectus
     
 1. H. antecessor
     
 1. H. heidelbergensis
     
 1. H. neandertalensis
     
 1. H. sapiens
     
 1. Jag kan redogöra för ”ut ur Afrika”-teorin
     
 1. Jag vet vad ”mitokondriska Eva” och ”Y-kromsoms-Adam” är.