Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Instuderingsfrågor i Biologi 1: Klassisk genetik

Frågor som bara kan besvaras på E-nivå

 1. Vad är mitos? (Ledtrådar)
 2. Vad är meios? (Ledtrådar)
 3. Vad är gameter? (Ledtrådar)
 4. Vad är en zygot? (Ledtrådar)
 5. Vad innebär det att en cell är
  1. diploid? (Ledtrådar)
  2. haploid? (Ledtrådar)
 6. Vad är en kromosom? (Ledtrådar)
 7. Vem var Gregor Johann Mendel? (Ledtrådar)
 8. Vad är ett locus? (Ledtrådar)
 9. Vad är en gen? (Ledtrådar)
 10. Vad är en allel? (Ledtrådar)
 11. Vad är homologa kromosomer? (Ledtrådar)
 12. Vad innbär det att ett anlag är
  1. dominant? (Ledtrådar)
  2. recessivt? (Ledtrådar)
 13. Vad är genotyp? (Ledtrådar)
 14. Vad är fenotyp? (Ledtrådar)
 15. Vad innebär monohybrid klyvning? (Ledtrådar)
 16. Vad innebär dihybrid klyvning? (Externa ledtrådar)
 17. Vad innebär det att gener är kopplade? (Ledtrådar)
 18. Vad innebär överkorsningar? (Ledtrådar)
 19. Vad är det för skillnad på autosomala kromosomer och könskromosomer?
 20. Vad menas med en
  1. monogen
  2. polygen

  egenskap? (Ledtrådar)

 21. Ge exempel på en
  1. monogen
  2. polygen

  egenskap hos människan! (Ledtrådar)

 22. Vad är en ärftlig sjukdom? (Externa ledtrådar)
 23. Vad beror Downs syndrom på? (Externa ledtrådar)
 24. Vad menas med en
  1. recessiv autosomal (externa ledtrådar)
  2. dominant autosomal (externa ledtrådar)

  sjukdom?

Frågor som kan besvaras upp till C-nivå

 
 1. Beskriv Mendels korsningsförsök med ärtor (monohybrid klyvning)! (Ledtrådar)
 2. Vad innebär utklyvning? (Ledtrådar)
 3. Vad innebär det att en individ är
  1. homozygot eller
  2. heterozygot

  i en viss gen? (Ledtrådar)

 4. På vilket vis påverkar genotypen och fenotypen varandra? (Ledtrådar)
 5. Beskriv principen för återkorsning! (Ledtrådar)
 6. Om en dihybrid klyvning skall ge klyvningstalen 9:3:3:1 är det viktigt att generna sitter på olika kromosomer. Varför? (Ledtrådar)
 7. Beskriv arvsgången för röd-grön färgblindhet! (Externa ledtrådar)
 8. Vad är det för skillnad på monogena och polygena egenskaper? (Ledtrådar)
 9. Vad beror det på att en genetisk sjukdom blir dominant? (Ledtrådar)
 10. Rita ett släktträd för arvsgången av en
  1. dominant autosomal (ledtrådar)
  2. recessiv autosomal (ledtrådar)
  3. X-länkad (ledtrådar)

  sjukdom!

 11. Vad är det för skillnad på en medfödd och en ärftlig egenskap? (Ledtrådar)
 12. Vad finns det för samband mellan genotyp, fenotyp och miljö? (Ledtrådar)
 13. Redogör för ett experiment, där man tagit reda på hur fenotypen påverkas av miljön! (Ledtrådar)
 14. Varför är det så svårt att hos människa avgöra om en egenskap är ärftlig eller beror på miljön? (Ledtrådar)
 15. Vad för metoder har man för att försöka avgöra om en en egenskap hos människa är ärftlig eller beror på miljön? Hur fungerar dessa? (Ledtrådar)

Frågor som kan besvaras upp till A-nivå

 1. Varför finns det kön? Diskutera varför det ökar en viss individs fitness att föröka sig sexuellt, jämfört med att föröka sig asexuellt! (Ledtrådar)
 2. Beskriv hur avkomman ser ut, om man korsar en individ med ett homozygot dominant anlag med en individ med ett homozygot recessivt anlag! (Ledtrådar)
 3. Du korsar i ett experiment en individ med ett homozygot dominant anlag med en individ som har ett homozygot recessivt anlag. På avkomman, som kallas F1, gör du sedan en återkorsning, d.v.s. du korsar avkommorna med varandra. Vilket klyvningstal får du? (Ledtrådar)
 4. I ett försök är du intresserad av att avla fram möss, som är homozygot recessiva för ett visst anlag. Du har redan möss som är homozygot recessiva, men för att få nya, är det bäst att korsa dem med heterozygot recessiva möss. Hur stor andel homozygot recessiva möss är det troligt att du får fram i din avel? (Ledtrådar)
 5. Du har en individ som uppvisar ett dominant anlag. Denna återkorsar du med en individ, som du vet är homozygot recessiv i det anlaget. Vilket klyvningstal förväntar du dig om
  1. den första individen var homozygot? (Ledtrådar)
  2. den första individen var heterozygot? (Ledtrådar)
 6. I debatten om manligt och kvinnligt har någon yttrat att det är den manliga kromosomen (Y-kromosomen) som är den informationsbärande - X-kromosomen är bara passiv - och därmed skulle det vara helt rätt att män dominerar över kvinnor. Kommentera detta uttalande! (Ledtrådar)
 7. Skallighet har sagts vara en recessivt X-länkad gen. Vad innebär det för dig, om din morfar då var skallig? (Ledtrådar)
 8. Genen för färgseende i rött och grönt sitter på X-kromosomen. Förklara varför detta medför att det finns så få färgblinda kvinnor! (Ledtrådar)
 9. Turners syndrom innebär att en individ endast har en enda X-kromosom. Resonera kring varför ett foster med bara en Y-kromosom (och ingen X) inte kan överleva! (Ledtrådar)
 10. Betrakta följande släktträd för olika genetiska sjukdomar, och avgör om sjukdomen är dominant, recessiv autosomal eller X-länkad (könsbunden). (Ledtrådar)
  1. Släktträd - Dominant autosomal nedärvning
  2. Släktträd - Recessiv X-länkad nedärvning
  3. Släktträd - Recessiv autosomal

 

   

Också intressant: