Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Prov 2008-11-28 i Klassisk genetik - Facit

Artikelindex

 

Facit

Betygsgränser

Max: 22,0
Medel: 18,38
G: 9,5
VG: 15,0
MVG: 19,0

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. a, b, c
 2. c, d, e
 3. c, d, f
 4. b
 5. b
 6. c

Del II. Frågor som kräver utredande svar

 1. Om den fläckiga variant hade varit recessiv, skulle 100% av ungarna varit fläckiga. Det var de inte (1p). (Även svaret ”Den typiska monohybrida klyvning ger klyvningstalet 3:1 för den dominanta allelen” ger 1p) Därför måste fläckig vara den dominanta egenskapen (1p).
 2. Snyggt korsningsschema (1p). Ur korsningsschemat ser vi att hälften av barnen förväntas få genotypen pp, och får alltså sjukdomen PKU (1p).
  1. Könsbunden recessiv (1p). På ett ställe kan vi se den typiska arvsgången från morfar (Leopold) till dotterson (Alices ena son) (1p). Vi kan också se det för att av barnen till en anlagsbärande kvinna är c:a hälften anlagsbärare/sjuka (0,5p), och c:a hälften av sönerna till en anlagsbärande kvinna är sjuka (0,5p). Eftersom anlagsbärande kvinnor inte drabbas av sjukdomen, är det en recessiv allel (1p)
  2. Ren tur: Edward VII fick inte allelen för blödarsjuka i sin X-kromosom från Victoria (1p). Eftersom hans hustru, Alexandra, inte heller bar på anlaget, fördes anlaget inte vidare i den grenen (1p).
| ▶

 

   

Också intressant: