Skarmavbild 2016 04 13 kl. 07.09.09Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Hur egenskaper ärvs

Frågeställning 😟 😐 😊
  1. Jag kan förklara varför en recessiv egenskap klyvs ut när två heterozygota individer paras.
     
  1. Jag redogöra för vilka olika fenotyper som klyvs ut när man parar två individer som är heterozygota i två olika gener och på två olika kromosomer.
     
  1. Jag kan redogöra för vad som händer eller kan hända när två kopplade gener ärvs.
     
  1. Jag kan redogöra för vilka fenotyper som klyvs ut när man korsar individer med gener som ger ofullständig dominans.
     
  1. Jag kan förklara varför X-länkade (könsbundna) genetiska defekter vanligtvis ärvs från morfar till dotterson.
     
  1. Jag kan med hjälp av ett släktträd, ta reda på om en viss genetisk defekt är autosomalt recessiv eller dominant.
     

Genetikens möjligheter

Frågeställning 😟 😐 😊
  1. Jag kan förklara vad som händer vid växtförädling och avel.
     
  1. Jag kan förklara hur nya egenskaper kan korsas in i olika grödor.
     
  1. Jag kan ge exempel på vad som hände under ”den gröna revolutionen”.
     
  1. Jag har tagit ställning till om man bör fortsätta utveckla GMO eller inte.