Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Slutprov 2004-06-01 i Biologi A för Nv1A - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 26
Medel:  
G: 8
VG: 16
MVG: 21

Del I. Ringa in de rätta svaren.

För full poäng krävs att endast de korrekta svaren är markerade. Poängantalet ger ingen ledning om hur många alternativ som är korrekta.

 1. b, e, f.

  Endast ett korrekt markerat svar ger 0 poäng; två korrekt markerade svar ger 1 poäng och tre korrekt markerade svar ger 2 poäng. Tre markerade alternativ, varav två är korrekta, ger 1 poäng. Fyra markerade alternativ, där de tre korrekta svaren ingår, ger också 1 poäng. Alla andra svarsalternativ ger 0 poäng.

 2. Svar: a, b, d, f

  Endast ett eller två korrekt markerade alternativ ger 0 poäng; tre korrekt markerade alternativ ger 1 poäng och fyra korrekt markerade alternativ ger 2 poäng. Fyra markerade alternativ, varav tre är korrekta, ger 1 poäng. Fem markerade alternativ, där de fyra korrekta alternativen ingår, ger också 1 poäng. Alla andra svarsalternativ ger 0 poäng.

 3. Svar: b, e, f

  Endast ett korrekt markerat svar ger 0 poäng; två korrekt markerade svar ger 1 poäng och tre korrekt markerade svar ger 2 poäng. Tre markerade alternativ, varav två är korrekta, ger 1 poäng. Fyra markerade alternativ, där de tre korrekta svaren ingår, ger också 1 poäng. Alla andra svarsalternativ ger 0 poäng.

 4. Svar: a, b, e

  Endast ett korrekt markerat svar ger 0 poäng; två korrekt markerade svar ger 1 poäng och tre korrekt markerade svar ger 2 poäng. Tre markerade alternativ, varav två är korrekta, ger 1 poäng. Fyra markerade alternativ, där de tre korrekta svaren ingår, ger också 1 poäng. Alla andra svarsalternativ ger 0 poäng.

 5. Svar: b, c, e

  Endast ett korrekt markerat svar ger 0 poäng; två korrekt markerade svar ger 1 poäng och tre korrekt markerade svar ger 2 poäng. Tre markerade alternativ, varav två är korrekta, ger 1 poäng. Fyra markerade alternativ, där de tre korrekta svaren ingår, ger också 1 poäng. Alla andra svarsalternativ ger 0 poäng.

 6. Svar: b, c, d

  Endast ett korrekt markerat svar ger 0 poäng; två korrekt markerade svar ger 1 poäng och tre korrekt markerade svar ger 2 poäng. Tre markerade alternativ, varav två är korrekta, ger 1 poäng. Fyra markerade alternativ, där de tre korrekta svaren ingår, ger också 1 poäng. Alla andra svarsalternativ ger 0 poäng.

 7. Svar: b, d, f

  Endast ett korrekt markerat svar ger 0 poäng; två korrekt markerade svar ger 1 poäng och tre korrekt markerade svar ger 2 poäng. Tre markerade alternativ, varav två är korrekta, ger 1 poäng. Fyra markerade alternativ, där de tre korrekta svaren ingår, ger också 1 poäng. Alla andra svarsalternativ ger 0 poäng.

 8. Svar: a, d, e

  Endast ett korrekt markerat svar ger 0 poäng; två korrekt markerade svar ger 1 poäng och tre korrekt markerade svar ger 2 poäng. Tre markerade alternativ, varav två är korrekta, ger 1 poäng. Fyra markerade alternativ, där de tre korrekta svaren ingår, ger också 1 poäng. Alla andra svarsalternativ ger 0 poäng.

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

Svaren på de här frågorna skall skrivas på annat papper.

 1. Denna typ av färgteckning kallas (batesisk) mimikry (1p). Den gulsvarta färgteckningen gör att getingen syns tydligt. Den varnar eventuella rovdjur från att äta upp den; om man gör det så blir man stungen (1p)! En ”urblomfluga” kan av en ren slump ha fått lite gul färg i sin färgteckning. Eftersom fåglar lärt sig att inte äta getingar, skulle urblomflugan fått lite högre fitness om den också liknade getingen lite, och därmed löpte mindre risk att bli uppäten (1p). Allteftersom evolutionen gick, skulle vi få ett riktat urval, som gynnade dem som såg ut mer och mer som getingar (1p).
 2. Med hjälp av PCR kan man öka upp mängden DNA som man hittar i t.ex. ett hårstrå på brottsplatsen (1p). DNA:t klipper man sedan i småbitar med hjälp av ett restriktionsenzym (1p). Samma restriktionsenzym låter man klippa DNA från olika misstänkta personer, och från offret (1p). Det hela analyserar man med agarosgelelektrofores (1p). Långa fragment vandrar kortare sträcka än korta fragment, och därmed får man ut ett klyvningsmönster för varje person på sin gel (1p). Det analyserade DNA:t från de olika personerna jämför man nu med DNA:t från brottsplatsen, och därmed kan en av dem knytas till brottsplatsen (1p). Ej tagit med offrets DNA -0,5p
| ▶

 

 

Också intressant: