Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Lärobok: Brynhildsen, Brändén och Ehinger: Insikt – Biologi 1.

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 1

v.

Tisdag

75 min. lektion

3h NV-projekt

Torsdag

75 min. lektion

34

23-aug

 • 1. Introduktion. Långsiktiga strävansmål. Vad kännetecknar liv?
 • NV-projekt: LAB: Cellab (Rödlök, vattenpest, egna epitelceller)

25-aug

 • 2. Introduktion (forts.) Studieteknik.

35

30-aug

 • 3. Cellbiologi. Cellteorin. Vad är en cell? Vilka grundämnen ingår i en cell? Livets molekyler.

01-sep

 • 4. Cellbiologi. Hur får organismer kol och energi?
 • Arkéer, bakterier och eukaryoter.

36

06-sep

 • 5. Cellbiologi. Cellens byggnad

08-sep

 • 6. Prov: Cellbiologi
  Sidan 18-31, 39-47 + lab (cellab)

37

13-sep

 • 7. LAB: Ändras storleken på ett äggs luftficka när ägget åldras?

15-sep

 • 8. Cellgenetik. Arvsanlag.

38

20-sep

 • 9. Cellgenetik. Hur gener fungerar – Kopiera DNA, Reparera skador, Från DNA via RNA till protein.

22-sep

 • 10. LAB: Upprening av DNA

39

27-sep

 • 11. Cellgenetik. Hur Gener fungerar – Styra produktionen av proteiner. Förändring och utveckling – Olika förändringar i arvsmassan – Många mutationer märks inte, Mutationer kan ge cancer.

29-sep

 • 12. Cellgenetik. Förändring och utveckling – Olika förändringar i arvsmassan – Mutationer kan leda till missfall m.m., Mutationer kan leda till utveckling. Skillnader i arvsanlag mellan individer och arter.

40

04-okt

 • 13. Cellgenetik. Translationen (proteinsyntesen)

06-okt

 • 14. Mitos. Meios.

41

11-okt

 • 15. Lab: Proteinsyntesen - med Lego!

13-okt

 • 16. Mitos. Meios.

42

18-okt

 • 17. Lab: Mitos
 • Gemensamt prov Bi1, Na1

20-okt

 • 18. Klassisk genetik. Ärftlighet – Egenskaper som styrs av en gen, När många gener och miljön samverkar – Ögonfärg, Hudfärg.

43

25-okt

 • 19. Klassisk genetik. Ärftlighet – När många gener och miljön samverkar – Kroppslängd, Stress, Humör. Växtförädling och husdjursavel.

27-okt

 • 20. LAB: Allelfrekvenser hos majs

44

01-nov

 • Höstlov!

03-nov

 • Höstlov!

45

08-nov

 • 21.
 • Evolution och systematik. Hur och när uppkom livet på jorden?
 • Evolution och systematik. Varför utvecklas livet?
 • Evolution och systematik. Evolutionens resultat – Konvergent och divergent evolution, Samevolution, Sexuell selektion, Altruism.

10-nov

 • 22. LAB: Modellförsök – evolution

46

15-nov

 • 23. Evolution och systematik. Evolutionens resultat – Snabba och långsamma förändringar, Evolutionära återvändsgränder, Artbildning.
 • Finns verkligen evolutionen – Gemensam grundkonstruktion, Likheter i embryoutveckling.

17-nov

 • Ö-dag

47

22-nov

 • Ö-dag

24-nov

 • 24. Evolution och systematik. Finns verkligen evolutionen – Likheter på molekylnivå, Rudiment, Fossil (inkl. Åldersbestämning av bergarter), Vi ser evolution pågå idag.

48

29-nov

 • 25. LAB: Fossillab

01-dec

 • 26. Evolution och systematik. Livets utveckling – Naturligt urval formade den första cellen, Encelliga eukaryoter, Växter, Svampar

49

06-dec

 • 27. Evolution och systematik. Livets utveckling – Det första flercelliga djuret, Olika djurslag, Den kambriska explosionen

08-dec

 • 28. LAB: Besök på zoologiska muséet

50

13-dec

 • 29. Evolution och systematik. Livets utveckling – Ryggsträngsdjur. Människans utveckling.

15-dec

 • 30. Evolution och systematik. Allt levande har en lika lång historia.
 • Etologi och beteendeekologi. Hur förklarar man djurens beteenden? Medfödda beteenden – Varför har gråtruten en röd fläck på näbben?

51

20-dec

 • 31. LAB: Personligt livsrum

22-dec

 • 32. Prov: Evolution och systematik.

52

27-dec

 • Jullov! o<:-)

29-dec

 • Jullov! o<:-)

1

03-jan

 • Jullov! o<:-)

05-jan

 • Jullov! o<:-)

2

10-jan

 • 33. Etologi och beteendeekologi. Medfödda beteenden – Är fåglarnas flygförmåga medfödd, Bygga bo, Fly eller fäkta. Inlärda beteenden.

12-jan

 • 34. Etologi och beteendeekologi. Att undvika att bli uppäten. Att skaffa föda – Lura till sig föda.