Arkéer, bakterier och eukaryoter

Arkéer, bakterier och eukaryoterVideogenomgång (flippat klassrum)

Tre grupper av celler

Eukaryota

Med cellkärna

Cellmembran med esterbindningar

Tvärsnitt av en eukaryot cell. Tvärsnitt av en eukaryot cell.

Bakterier

Ingen cellkärna

Cellmembran med esterbindningar

Tvärsnitt av en typisk bakterie. Tvärsnitt av en typisk bakterie.

Arkéer

Ingen cellkärna

Cellmembran med eterbindningar

Lever i extrema miljöer

Glöm bort följande tre begrepp:

 

Arkebakterier

  • Gammalt namn på det vi idag kallar arkéer
  • De är inga bakterier – troligen närmare släkt med eukaryoter, faktiskt!

Prokaryoter

  • Gammalt begrepp; omfattade arkebakterier + eubakterier.
  • Eftersom arkéerna, som de ju nu kallas, är närmare släkt med eukaryoterna, bör de inte föras samman med eubakterierna i en grupp!
Eubakterier
  • Det är bättre att använda bara "bakterier"