Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Cellens byggnadPlocka fram

 • cellmodell
 • videomikroskop
 • objektglas
 • täckglas
 • tändstickor
 • metylenblått

Tre huvudtyper av celler

 1. Bakterier – utan cellkärna
  • Ex. E. coli, B. subtilis, Streptococcus mutans
 2. Arkéer – utan cellkärna
 3. Eukaryota celler - med cellkärna
  • Ex. människoceller

Bakteriecellen innehåller inga organeller

En schematisk bakterie. En schematisk bakterie.

 

 

Ingen cellkärna

 • DNA fritt i cellen

Inget ER

 • ribosomer fritt i cellen

Flageller

 • propeller (ej piska)

Kan ha cellvägg, men den är inte av cellulosa

Den eukaryota cellen innehåller organeller

En generell eukaryot cell. En generell eukaryot cell.

Dags för några riktiga celler!

Cellskrap från elev

Färga kort med metylenblått

Titta i mikroskop!

Epitelceller färgade med metylenblått. Epitelceller färgade med metylenblått.

Vad ser man?

Cellkärna

Cellmembran (antydan)

Vad finns mer i cellen?

 

En schematisk eukaryot cell. En schematisk eukaryot cell.

Cellkärna (2)

 • innehåller cellens DNA

Mitokondrie (9)

 • cellens "kraftverk"

Flagell

 • rörelseorgan, piskar fram cellen
 • Finn t.ex. på spermier

Ribosomer (3)

 • tillverkar proteiner (sköter proteinsyntesen)

Cytoplasma (cellvätska) (11)

Endoplasmatiskt nätverk (ER) (5)

 • här sitter ribosomerna!

Cellmembran

Kärnmembran

Växtceller är eukaryota

En schematisk växtcell. En schematisk växtcell.

 

Innehåller, förutom det ovan nämnda, också

 1. vakuol
 2. kloroplast
  • 1. sköter fotosyntesen
  • 2. Fotosyntes: koldioxid + vatten → socker + syre
 3. cellvägg av cellulosa
 4. (Plus lite till...)

Hur uppstod eukaryota celler? Endosymbiontteorin.

Endosymbiontteorin. Genom att ta upp en bakterie som kunde utnyttja luftens syre, bildades mitokondrierna. När en eukaryot cell tog upp en bakterie som kunde fotosyntetisera blidades den första kloroplasten.Endosymbiontteorin. Genom att ta upp en bakterie som kunde utnyttja luftens syre, bildades mitokondrierna. När en eukaryot cell tog upp en bakterie som kunde fotosyntetisera blidades den första kloroplasten.

Kroppen byggs upp av celler – men vad byggs celler upp av?

Cellen byggs upp av massor av olika (och spännande!) strukturer

Eftersom ni ännu inte läst så mycket kemi, måste vi här begränsa oss till tre viktiga strukturer:

 1. Proteiner
 2. DNA
 3. RNA

Proteiner

Pärlhalsband. Pärlhalsband. Uppbyggda av aminosyror

 • Aminosyrorna sitter ihop i långa kedjor - som "pärlor" i ett halsband
 • Halsbandet kröker och svänger, blir en specifik struktur
 • Strukturen bestämmer vad proteinet gör!
  • Jämför hand - fot

Många proteiner är enzymer

 • Kemisk definition: Katalyserar en specifik reaktion
 • Enklare definition: Styr vad som händer i cellen

DNA och RNA kommer vi att prata mer om senare!