Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

  • Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

Du ska också kunna:

  • Använda ett ljusmikroskop.
  • Identifiera olika celltyper i mikroskopet.