Mitokondrien

Mitkondrie (TEM-bild). Mitkondrie (TEM-bild). Också detta är en transmissionselektronmikroskop-bild.

Cristae – den starkt veckade strukturen, där cellandningen sker – syns tydligt

”Cellandning” = omvandling av kemisk energi till ”användbar” energi

Man brukar säga att mitokondrien är cellens "kraftverk".