Eukaryot celldelning (Allium cepa )

Bilden visar celler från rotspetsar av sättlök (Allium cepa ), som färgats in med acetoorcein.

Mitos (celldelning) i rotspetsar av lök, <i>Allium cepa</i>. Mitos (celldelning) i rotspetsar av lök, Allium cepa.

Man kan urskilja celler i interfas, profas, metafas och anafas.