Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Plocka fram

 • DNA-modell

Repetera DNA

 • Var finns det?
  • Hos eukaryoter: I cellkärnan
  • Hos bakterier: I cytoplasman (cellvätskan)
 • Hur är det uppbyggt?
 • Vad har det för uppgifter?
  • Föra arvet vidare
  • Vara mall för proteiner

Kromosomer och DNA

 • Vad är det för skillnad på kromosomer och DNA?
  • Kromosomen består av DNA
  • Allt DNA är inte kromosomer!
 • Bakteriekromosomen
  • Rita upp en schematisk bakterie!
  • Rita in kromosom
   • Endast en kromosom!
   • cirkulär
   • Innehåller bakteriens arvsmassa
   • några tusen gener
   • några miljoner baspar
  • Rita in plasmider
   • Litet, ringformat ”extra-DNA”
   • Ger bakterien extra egenskaper – ”superpowers”.
   • Exempel:
    • antibiotikaresistens
    • gener för kvävefixering
    • gener för vissa gifter, s.k. exotoxiner
   • Plasmider kan överföras mellan bakterier
   • En del bakterier kan ta upp plasmider från omgivningen
    • Liknelse med dataspel typ Doom, Quake... ;-)
  • Rita in ribosomer
   • Sköter proteinsyntesen!
 • Den eukaryota kromosomen
  • I cellkärnan
  • Linjär
  • Människa: 30 000 gener, 3 miljarder baspar
  • Människa: 23 par kromosomer
 • Vid celldelningen packas kromosomen
  • ENDAST vid celldelningen – i övrigt är kromosomerna ”uppnystade”
  • 1:a packningsnivån: DNA-molekylen lindad två varv runt histonproteiner.
   • Kallas nukleosom
  • Nukleosomerna ser lite ut som ett pärlband
  • ”Pärlbandet” packas ytterligare
   • ...och ytterligare...
   • ...tills en maxialt packad kromosom framträder
  • Denna typiska X-formade kromosom kallas delningskromosom
   • uppträder alltså ENDAST under celldelning

Generna uttrycks – transkription

 
 • DNA är mall för proteiner
 • Kommer eleverna ihåg?
  • DNA transkriberas till mRNA, som translateras till proteiner
  • Vad gör proteinerna då?
   • Sköter (nästan) alla cellens funktioner!
 • Transkription: DNA skrivs om om till RNA
  • DNA-kedjan öppnas upp
  • RNA-polymeras ”läser av” koden i DNA-molekylen: A, T, C, G, A, A, G osv.
  • När ett ”A” läses av: U kopplas in
  • När ovanstående DNA-snutt läses av, bildas RNA med sekvensen UAGCUUC
 • Transkriptionen avslutas
  • FEL i elevernas lärobok (s. 149): Den avslutas INTE vid sk. stoppkodon. I själva verket är det inte väl känt hur transkriptionen avslutas. För den som vill veta mera rekommenderas kursen Bioteknik, 100p.
 • Splitsning
  • Hos eukaryoter mognar RNA-molekylen
  • Inte allt DNA som transkriberats kodar för protein
  • Onödiga delar – ibland kallat ”skräp-DNA” – klipps bort i en process som kallas splitsning (eng. splicing)